Biomasa

Elektrárna Hodonín - ilustr. foto - biomasaVýznamným obnovitelným zdrojem energeticky využitelné energie je biomasa, v níž je uložena sluneční energie. Pojem biomasa obvykle označuje substanci biologického původu, jako je rostlinná biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě, živočišná biomasa, vedlejší organické produkty nebo organické odpady.

Energetické využití biomasy je považováno všeobecně za žádoucí a z hlediska minimalizace ekologické zátěže za vhodné. Svou perspektivu má i v rámci Skupiny ČEZ. Předpokládá se, že postupně dojde k ještě širšímu uplatnění spalování biomasy při výrobě v elektrárnách Hodonín a Poříčí. V současné době se spaluje v těchto provozech převážně biomasa ve formě  dřevní štěpky a v menší míře pak ve formě pelet.