CEZ Chorzów

ELCHO - celk. obr.CEZ Chorzów se nachází v oblasti jižního Polska 8 km severozápadně od Katovic. Spalováním černého uhlí vyrábí kombinovaně elektřinu a teplo ve dvou moderních blocích o celkové instalované kapacitě 220 MW. Odběratelem elektřiny vyrobené v elektrárně je ze 100 % provozovatel polské přenosové soustavy PSE, teplo elektrárna dodává do Katovic a okolí.

Energetická společnost ČEZ vlastní ve společnosti CEZ Chorzów 100% podíl, který koupila v květnu 2006 od společnosti PSEG Energy Holding.

V září 2013 uzavřelo CEZ Chorzów a místní distributor tepla firma Tauron Ciepło S.A. smlouvu, která garantuje koncovým odběratelům připojeným k síti Tauron Ciepło dodávky tepla vyprodukovaného v elektrárně. CEZ Chorzów tak zvýšíl výrobu a prodej ekologického tepla ze 320 MWt na 490 MWt.

Více informací o elektrárně CEZ Chorzow naleznete na stránkách (v polštině) http://www.cezpolska.pl/pl/cez-w-polsce/cez-chorzow-s-a.html

Fotogalerie

Fotografie