Uhelné elektrárny ČEZ v zahraničí

ELCHO - celk. obr.CEZ Chorzów (Polsko)

CEZ Chorzów se nachází v oblasti jižního Polska 8 km severozápadně od Katovic. Spalováním černého uhlí vyrábí kombinovaně elektřinu a teplo ve dvou moderních blocích o celkové instalované kapacitě 220 MW. Odběratelem elektřiny vyrobené v elektrárně je ze 100 % provozovatel polské přenosové soustavy PSE, teplo elektrárna dodává do Katovic a okolí.

UE Skawina (Polsko)CEZ Skawina (Polsko)

Elektrárna je situována ve velmi rychle se rozvíjející oblasti jižního Polska, nedaleko Krakowa. Skawina vyrábí kombinovaně elektřinu a teplo. Instalovaná kapacita černouhelné elektrárny Skawina činí 492 MW. V rámci kombinované výroby elektřiny a tepla elektrárna zásobuje teplem a horkou vodou město Skawina a západní část Krakova. Elektřinu dodává několika lokálním distribučním a obchodním společnostem v Polsku.