Uhelné elektrárny ČEZ v zahraničí

ELCHO - celk. obr.CEZ Chorzów (Polsko)

Elektrárna CEZ Chorzów se nachází v oblasti jižního Polska 8 km severozápadně od Katovic. Spalováním černého uhlí vyrábí kombinovaně elektřinu a teplo ve dvou moderních blocích o celkové instalované kapacitě 238,4 MW (360 MW tepelných). Kromě uhlí využívá k výrobě elektřiny částečně také biomasu. Teplo elektrárna dodává do Katovic a okolí.

UE Skawina (Polsko)CEZ Skawina (Polsko)

Elektrárna CEZ Skawina je situována v oblasti jižního Polska, nedaleko Krakova. Instalovaná kapacita černouhelné elektrárny činí 330 MW (588 MW tepelných). V rámci kombinované výroby elektřiny a tepla elektrárna zásobuje teplem a horkou vodou město Skawina a západní část Krakova.