Uhelné elektrárny v ČR

DětmaroviceDětmarovice

Novinka: Virtuální prohlídka! Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972–1976 a svým projektovaným výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje a současně největším černouhelným zdrojem na území České republiky. Nachází se u Ostravy, v těsné blízkosti polských hranic a hned vedle hlavní železniční tratě Bohumín–Žilina. Elektrárna původně patřila do svazku Ostravsko-karvinských elektráren, od roku 1990 je samostatnou organizační jednotkou a od roku 2013 samostatnou akciovou společností.

HodonínHodonín

Novinka: Virtuální prohlídka! Patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České republice. Byla postavena ve dvou etapách v letech 1951 - 1957. Výběr lokality pro její výstavbu vycházel z místních podmínek, blízkosti lignitového dolu a řeky Moravy. S využitím lignitu s 45% obsahem vody pro práškové spalování nebyly v 50. letech žádné zkušenosti, proto souběžně se zpracováním projektové dokumentace elektrárny probíhaly i zkoušky s předsoušením a mletím lignitu. V současnosti je jeden blok hodonínské elektrárny plně využíván ke spalování biomasy.

NZ LedviceLedvice

Novinka: Virtuální prohlídka! Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina. Postavena byla v letech 1966 - 1969 a měla celkový výkon 640 MW. V současné době je v provozu již jen blok č.4 o výkonu 110 MW a nový blok č. 6 (tzv. Nový zdroj) o výkonu 660 MW. Nový zdroj v Ledvicích – nejmodernější klasická elektrárna ve střední Evropě – vyrostl na místě dosavadní uhelné elektrárny Ledvice.

UE MělníkMělník

Novinka: Virtuální prohlídka! Elektrárna Mělník je ze všech výroben ČEZ nejblíže Praze - leží přibližně třináct kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy. Skládala se původně ze tří technologických celků EMĚ I, EMĚ II,EMĚ III, vybudovaných postupně v rozmezí konců šedesátých a sedmdesátých let jako komplex kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských  a západočeských dolů. V současnosti činí instalovaný výkon bloků v Mělníku 4 x 60 MW, 2 x 110 MW a 1 x 500 MW.

PočeradyPočerady

Elektrárna Počerady leží v severozápadní části České republiky, přibližně uprostřed trojúhelníku měst Louny, Žatec, Most. Původní instalovaný výkon elektrárny byl 6 x 200 MW. Vlastní výstavba probíhala ve dvou fázích. První fází byla výstavba elektrárny Počerady I (bloky č. 1 až 4). Bloky č. 1 a 2 byly uvedeny do provozu v roce 1970, bloky č. 3 a 4 v roce 1971. V druhé fázi byla postavena elektrárna Počerady II (bloky č. 5 a 6). Tyto bloky byly uvedeny do provozu v roce 1977. V současnosti činí instalovaný výkon 5 x 200 MW.

UE PoříčíPoříčí a Dvůr Králové

Organizační jednotka Elektrárny Poříčí sestává ze dvou provozů, a to z Elektrárny Poříčí II a Teplárny Dvůr Králové.

Elektrárna Poříčí II je umístěna v malebné krajině Trutnovska, na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš, na východním okraji města Trutnova. Do provozu byla uvedena v roce 1957. Fluidní kotle byly uvedeny do provozu v letech 1996 a 1998, a v současné době spalují hnědé uhlí. Dva původní kotle slouží jako teplárenská havarijní rezerva.

Teplárna Dvůr Králové byla vybudována počátkem padesátých let 20. století jako centrální zdroj tepla pro Dvůr Králové nad Labem a nahradila tak nevyhovující lokální zdroje v tomto městě. Ročně se odtud prostřednictvím  parní sítě o délce 11 km dodá teplo v celkovém objemu asi 210 TJ do 100 předávacích míst.

PrunéřovPrunéřov

Elektrárny Prunéřov jsou největším uhelným elektrárenským komplexem v České republice. Leží na západním okraji severočeské hnědouhelné pánve v blízkosti Chomutova. Technologicky jsou tvořeny dvěma celky. Původně byly organizačně spojeny s elektrárnou Tušimice I a Tušimice II v Elektrárnách SSM, později v Podkrušnohorských elektrárnách. Samostatnou organizační jednotkou ČEZ, a. s., se staly v roce 1993. V současné době opět tvoří společnou organizační jednotku s Elektrárnou Tušimice. Celkový instalovaný výkon bloků v lokalitě Prunéřov činí 4 x 110 MW a 3 x 250 MW.

UE TrmiceTrmice

Teplárna Trmice leží na předměstí Ústí nad Labem na úpatí Krušných hor. V teplárně je instalováno 6 kotlů o celkovém výkonu 469,2 MWt a 5turbogenerátorů na výrobu elektrické energie o výkonu 88 MWe. Dále zde funguje paroplynový zdroj s elektrickým výkonem 70 MWe. Primárními tepelnými napáječi o celkové délce 125 km dodává Teplárna Trmice do městských částí na levém břehu Labe cca 3 700 TJ tepelné energie v páře za rok. Teplárna Trmice má připojeno více než 1 300 odběrných míst a zásobuje teplem zhruba 30 tisíc domácností a velkou část průmyslových závodů ve městě.

TušimiceTušimice

Novinka: Virtuální prohlídka! Počátek výroby elektřiny v lokalitě Tušimice se datuje do let 1963-1964, kdy zde byla uvedena do provozu Elektrárna Tušimice I. Její mladší sestra Elektrárna Tušimice II, se čtyřmi 200 MW bloky, byla uvedena do provozu v letech 1974-1975. Mezi roky 2007 a 2012 elektrárna Tušimice II prošla grandiózní komplexní obnovou. Instalovaný výkon elektrárny činí 4 x 200 MW.

Vítkovice

Historie teplárny je úzce spjata s Vítkovickými železárnami a sahá až do roku 1912, kdy si prudký rozvoj válcoven a oceláren vyžádal velké množství všech druhů energií. Proto byl vytvořen závod Elektrárna, do kterého byly soustředěny veškeré energetické zdroje železáren. Součástí železáren byla energetika až do roku 2000.

EC J. HradecJindřichův Hradec

Energetické centrum Jindřichův Hradec je původní energetika textilního podniku Jitka, která používala jako palivo výhradně mazut a plyn. Na místě mazutových kotlů K1 a K2 byl následně vybudován čistě biomasový kotel K5 a ve strojovně instalována nová odběrová turbína TG3 s kondenzací. Základním palivem jsou balíky slámy, sena a cíleně pěstované energetické rostliny. Informace o tomto provozu jsou proto umístěny v sekci věnované Biomase.