CEZ Skawina

Skawina - celk. pohledElektrárna je situována ve velmi rychle se rozvíjející oblasti jižního Polska, nedaleko Krakowa.

Skawina vyrábí kombinovaně elektřinu a teplo. Instalovaná kapacita černouhelné elektrárny Skawina činí 492 MW. V rámci kombinované výroby elektřiny a tepla elektrárna zásobuje teplem a horkou vodou město Skawina a západní část Krakova. Elektřinu dodává několika lokálním distribučním a obchodním společnostem v Polsku.

Energetická společnost ČEZ vlastní ve společnosti CEZ Skawina 100% podíl, který koupila v květnu 2006 od společnosti PSEG Energy Holding.

Více informací o elektrárně CEZ Skawina naleznete na jejích stránkách (v polštině)
http://www.cezpolska.pl/pl/cez-w-polsce/cez-skawina-s-a.html.

Fotogalerie

Fotografie