Zpravodaj jaderné elektrárny Dukovany a @INFO

Info EDU 1 - 2017PŘEČTĚTE SI @INFO

 

PŘEČTĚTE SI ZPRAVODAJ

Zpravodaj jaderné elektrárny je časopisem pro širokou veřejnost. Je zdarma distribuován do všech domácnosti v tzv. oblasti havarijního plánování. Můžete si prohlédnout i online verzi zpravodaje Aktivní zóna.

Zpravodaj EDU 4 - 2016

Zpravodaj 4/2016

Třetí číslo roku 2016 informuje o cvičení Safeguard, které prověřilo součinnost vojáků, policistů a společnosti ČEZ při ochraně JE Dukovany.

S létem rovněž skončila Letní univerzita. Během 8. ročníku si na třicet studentů prohloubilo své znalosti z oboru energetiky i provozu jaderné elektrárny.