Virtuální prohlídka jaderné elektrárny Temelín

ETE virtuální prohlídkaOd začátku září 2004 mají návštěvníci Infocentra elektrárny Temelín možnost navštívit její vnitřní prostory prostřednictvím virtuální počítačové prohlídky. Tento atraktivní program umožní návštěvníkům detailní prohlídku i těch prostor temelínské elektrárny, do kterých se ve skutečnosti nedostanou. Od ledna 2014 je k dispozici nová virtuální prohlídka kompletních prostor Jaderné elektrárny Temelín.

Virtuální procházku JE Temelín si můžete prohlížet i ve 3D (prostorovém) zobrazení se speciálními brýlemi (pro jednotlivce v expozici, pro skupiny v kinosále Infocentra)!

Scéna dispoziční uspořádání Scéna reaktorový sál
Scéna dispoziční uspořádání Scéna reaktorový sál
Scéna strojovna Scéna sklad čerstvého paliva
Scéna strojovna Scéna sklad čerstvého paliva

Klíčové rysy virtuální reality

 • Uživatel se pohybuje v trojrozměrném prostředí a prostor, ve kterém se nachází, se snaží co nejvěrněji napodobit realitu.
 • Uživatel se může v prostoru volně pohybovat.
 • Veškeré děje se v prostředí virtuální reality odehrávají v reálném čase (uživatel je v přímé interakci s okolím).
 • Ve virtuálním prostředí jsou pro návštěvníka k dispozici rozmanité interaktivní objekty (kterými můžeme spouštět různé multimediální prvky, jako jsou zvuk, textové informace nebo speciální animace).

Ve Virtuální prohlídce JE Temelín je znázorněno 8 scén

 1. zámeček Vysoký Hrádek (informační centrum elektrárny)
 2. funkční schéma jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem
 3. dispoziční uspořádání celé elektrárny (zastavovací plán)
 4. sklad čerstvého paliva
 5. primární okruh elektrárny
 6. reaktorový sál uvnitř ochranné obálky (kontejnmentu)
 7. sekundární okruh ve strojovně
 8. bloková dozorna

Pro návštěvníka je velmi atraktivní možnost se v jednotlivých scénách volně pohybovat v reálném čase a seznámit se tak s technologickým uspořádáním elektrárny mnohem podrobněji a snadněji, než by to bylo možné při reálné prohlídce těchto prostor. V každé scéně je možno využít nápovědu energetických skřítků Joulinky a Atomíka.

Virtuální prohlídka elektrárny Temelín je pravděpodobně prvním rozsáhlým projektem v ČR využívající technologii virtuální reality pro představení technického celku.
Cílem programu je poskytnout možnost seznámit se s vybranými nejzajímavějšími prostorami elektrárny Temelín, které jsou pro běžného návštěvníka za provozu nedostupné.
Virtuální realita se vyznačuje takovou názorností a interaktivitou prostředí, že výsledkem může být ucelená představa o navštívených prostorách i tak relativně složité technologie, jakou je jaderná elektrárna.

Program Virtuální prohlídka elektrárny Temelín je návštěvníkům volně k dispozici v Infocentru během otevírací doby.