Hlavní technické údaje

Přehledně zpracované technické údaje o všech výrobních částech JE Temelín.

 

Typ reaktoru
Heterogenní, tlakovodní energetický reaktor VVER 1000 1000 typ V 320
Nominální tepelný výkon 3000 MWt

 

Technické parametry reaktoru
Výška tlakové nádoby 10,9 m
Vnitřní průměr tlakové nádob 4,1 m
Vnější průměr tlakové nádoby 4,5 m
Celková síla stěny válcové části nádoby 200 mm
Tloušťka výstelky z austenitické oceli 7 mm
Výška horního bloku 8,2 m
Celková výška horního blok 19,1 m
Celková hmotnost cca 800 t

 

Aktivní zóna reaktoru
Počet palivových kazet 163
Počet palivových proutků v kazetě 312
Počet řídicích a regulačních svazků 61
Počet absorpčních elementů jednoho svazku 18
Výška aktivní zóny 3,53 m
Průměr aktivní zóny 3,16 m
Obohacení paliva při první zavážce 1,3 - 3,8 % U 235
Hmotnost palivové kazety 766 kg
Hmotnost paliva v jedné kazetě 563 kg
Vsázka paliva 92 t
Maximální vyhoření paliva 60 MWd/kg

 

Systém chlazení reaktoru
Počet chladicích smyček 4
Pracovní tlak 15,7 MPa
Teplota chladiva na vstupu do aktivní zóny 290 °C
Teplota na výstupu z aktivní zóny 320 °C
Průtok chladiva reaktorem 84 600 m 3/h
Vnitřní průměr hlavního cirkulačního potrubí 850 mm
Vnější průměr hlavního cirkulačního potrubí 995 mm

 

Parogenerátor
Počet na blok 4
Vstupní/výstupní teplota na primární straně 320/290 °C
Vstupní/výstupní teplota na sekundární straně 220/278,5 °C
Tlak 6,3 MPa
Množství vyrobené páry 1 470 t/h
Objem primární/sekundární strany 21/66 m 3
Průměr tělesa parogenerátoru 4,1 m
Maximální délka tělesa parogenerátoru 14,8 m
Hmotnost parogenerátoru cca 416 t

 

Hlavní cirkulační čerpadlo
Počet na blok 4
Příkon čerpadla 5,1 MW
Provozní výkon 21 200 m 3/h
Synchronní otáčky 1 000 ot/min
Hmotnost čerpadla 156 t

 

Ochranná obálka (kontejnment)
Půdorys obestavby 66x66 m
Výška válcové části 38 m
Vnitřní průměr válcové části 45 m
Vnitřní světlá výška 41,7 m
Tloušťka stěny válcové části 1,2 m
Tloušťka stěny kopule 1,1 m
Tloušťka základové desky 2,4 m
Tloušťka ocelové výstelky uvnitř kontejnmentu 8 mm
Hmotnost prstence 140 t
Hmotnost vrchlíku 147 t
Maximální přetlak uvnitř 0,49 MPa
Maximální teplota uvnitř 150 °C
Průměr předepínacích lan 150 mm
Počet předepínacích lan válcové části/kopule 96/36
Napínací síla 10 MN

 

Parní turbína 1 000 MW
Počet VT dílů 1
Počet NT dílů 3
Nominální otáčky 3 000 ot/min
Průtok páry při 100% výkonu v kondenzátním režimu  5 262,9 t/h
Hmotnost VT dílu 260 t
Hmotnost NT dílu 480 t

 

Kondenzátor
Počet trubek v jednom kondenzátoru  31 900
Teplosměnná plocha  23 200 m 2
Teplota chladicí vody max.  34 °C
Množství chladicí vody 36 500 m 3/h
Průměr/síla stěny trubek 1. bloku  20/0,7 mm
Průměr/síla stěny trubek 2. bloku  20,1/0,5, 0,7 mm
Délka trubek 12 m
Materiál Titan
Celková hmotnost 540 t

 

Alternátor
Nominální zdánlivý výkon 1 111 MVA
Výkon na svorkách alternátoru 981 MW
Dodávaný výkon do elektrické sítě 912 MW
Vlastní spotřeba bloku 69 MW
Účiník 0,9
Nominální sdružené napětí 24 kV
Nominální fázový proud 26 726 A
Nominální frekvence 50 Hz
Chlazení vodík - voda
Hmotnost 564 t

 

Chladící věže
Výška věže 154,8 m
Patní průměr 130,7 m
Průměr v koruně věže 82,6 m
Tloušťka pláště tahového komína 0,9 - 0,18 m
Celková plocha pláště 81 000 m 2
Hmotnost pláště 27 500 t
Objem sběrné nádrže 35 000 m 3
Výška nasávacího otvoru 10,7 m
Počet šikmých stojek 112
Zastavěná plocha 13 700 m 2
Obestavěný prostor (objem věže) 1 069 700 m 3
Tepelný výkon jedné věže 1 100 MW
Průtok vody jednou věží 17,2 m 3/s
Odpar z jedné věže 413 l/s