Hlavní technické údaje

Přehledně zpracované technické údaje o všech výrobních částech JE Temelín.

 

Typ reaktoru
Heterogenní, tlakovodní energetický reaktor VVER 1000 1000 typ V 320
Nominální tepelný výkon 3120 MWt

 

Technické parametry reaktoru
Výška tlakové nádoby 10,9 m
Vnitřní průměr tlakové nádob 4,1 m
Vnější průměr tlakové nádoby 4,5 m
Celková síla stěny válcové části nádoby 200 mm
Tloušťka výstelky z austenitické oceli 7 mm
Výška horního bloku 8,2 m
Celková výška horního blok 19,1 m
Celková hmotnost cca 800 t

 

Aktivní zóna reaktoru
Počet palivových kazet 163
Počet palivových proutků v kazetě 312
Počet řídicích a regulačních svazků 61
Počet absorpčních elementů jednoho svazku 18
Výška aktivní zóny 3,53 m
Průměr aktivní zóny 3,16 m
Obohacení paliva při první zavážce 1,3 - 3,8 % U 235
Hmotnost palivové kazety 766 kg
Hmotnost paliva v jedné kazetě 563 kg
Vsázka paliva 92 t
Maximální vyhoření paliva 60 MWd/kg

 

Systém chlazení reaktoru
Počet chladicích smyček 4
Pracovní tlak 15,7 MPa
Teplota chladiva na vstupu do aktivní zóny 290 °C
Teplota na výstupu z aktivní zóny 320 °C
Průtok chladiva reaktorem 84 600 m 3/h
Vnitřní průměr hlavního cirkulačního potrubí 850 mm
Vnější průměr hlavního cirkulačního potrubí 995 mm

 

Parogenerátor
Počet na blok 4
Vstupní/výstupní teplota na primární straně 320/290 °C
Vstupní/výstupní teplota na sekundární straně 220/278,5 °C
Tlak 6,3 MPa
Množství vyrobené páry 1 470 t/h
Objem primární/sekundární strany 21/66 m 3
Průměr tělesa parogenerátoru 4,1 m
Maximální délka tělesa parogenerátoru 14,8 m
Hmotnost parogenerátoru cca 416 t

 

Hlavní cirkulační čerpadlo
Počet na blok 4
Příkon čerpadla 5,1 MW
Provozní výkon 21 200 m 3/h
Synchronní otáčky 1 000 ot/min
Hmotnost čerpadla 156 t

 

Ochranná obálka (kontejnment)
Půdorys obestavby 66x66 m
Výška válcové části 38 m
Vnitřní průměr válcové části 45 m
Vnitřní světlá výška 41,7 m
Tloušťka stěny válcové části 1,2 m
Tloušťka stěny kopule 1,1 m
Tloušťka základové desky 2,4 m
Tloušťka ocelové výstelky uvnitř kontejnmentu 8 mm
Hmotnost prstence 140 t
Hmotnost vrchlíku 147 t
Maximální přetlak uvnitř 0,49 MPa
Maximální teplota uvnitř 150 °C
Průměr předepínacích lan 150 mm
Počet předepínacích lan válcové části/kopule 96/36
Napínací síla 10 MN

 

Parní turbína 1 000 MW
Počet VT dílů 1
Počet NT dílů 3
Nominální otáčky 3 000 ot/min
Průtok páry při 100% výkonu v kondenzátním režimu  5 262,9 t/h
Hmotnost VT dílu 260 t
Hmotnost NT dílu 480 t

 

Kondenzátor
Počet trubek v jednom kondenzátoru  31 900
Teplosměnná plocha  23 200 m 2
Teplota chladicí vody max.  34 °C
Množství chladicí vody 36 500 m 3/h
Průměr/síla stěny trubek 1. bloku  20/0,7 mm
Průměr/síla stěny trubek 2. bloku  20,1/0,5, 0,7 mm
Délka trubek 12 m
Materiál Titan
Celková hmotnost 540 t

 

Alternátor
Nominální zdánlivý výkon 1 250 MVA
Výkon na svorkách alternátoru 1 082 MW
Dodávaný výkon do elektrické sítě 1 028 MW
Vlastní spotřeba bloku 54 MW
Účiník 0,9
Nominální sdružené napětí 24 kV
Nominální fázový proud 26 726 A
Nominální frekvence 50 Hz
Chlazení vodík - voda
Hmotnost 564 t

 

Chladící věže
Výška věže 154,8 m
Patní průměr 130,7 m
Průměr v koruně věže 82,6 m
Tloušťka pláště tahového komína 0,9 - 0,18 m
Celková plocha pláště 81 000 m 2
Hmotnost pláště 27 500 t
Objem sběrné nádrže 35 000 m 3
Výška nasávacího otvoru 10,7 m
Počet šikmých stojek 112
Zastavěná plocha 13 700 m 2
Obestavěný prostor (objem věže) 1 069 700 m 3
Tepelný výkon jedné věže 1 100 MW
Průtok vody jednou věží 17,2 m 3/s
Odpar z jedné věže 413 l/s