Jdu na jaderku...

Tato školení jsou určená pro zaměstnance dodavatelů JE a jejich poddodavatelů. Vybraná školení jsou určená i pro zaměstnance ČEZ, a. s. Jedná se o školení, která jsou nutná pro samostatný vstup do střeženého prostoru JE nebo kontrolovaného pásma JE. Dále se jedná o školení, která jsou potřebná pro výkon konkrétních rolí nebo pracovních činností v JE.

Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more