Kurz zvláštní odborné způsobilosti z hlediska RO

KURZ zvláštní odborné způsobilosti z hlediska RO

Školení a organizace zkoušek pro získání zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků v radiační ochraně podle Atomového zákona a vyhlášky 409/2016 Sb.

V kurzech jsou školeny dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou. Podle charakteru zdrojů ionizujícího záření a typu pracovišť jsou kurzy rozděleny na následující specializace.

Specializace kurzů

  • VVZ: používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti IV. kategorie a při provozu nebo vyřazování z provozu pracoviště IV. kategorie s úložištěm radioaktivního odpadu nebo se skladem radioaktivního odpadu, nebo kromě pracoviště s úložištěm radioaktivního odpadu nebo se skladem radioaktivního odpadu
  • VZ:
    • při používání otevřených radionuklidových zdrojů na pracovišti III. kategorie v průmyslu, školství, nebo výzkumu, při provozování uznaného skladu, a při provozu nebo vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie v průmyslu, školství, nebo výzkumu; vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu a
    • při používání zdrojů ionizujícího záření defektoskopických a karotážních obsahujících uzavřené radionuklidové zdroje
  • SL: poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie

Kurzy jsou pořádány několikrát ročně v prostorách školicích středisek v lokalitách Brno a JE Temelín. Zkoušky pro získání ZOZ z hlediska RO jsou na příslušném RC SÚJB. Na začátku kurzu obdrží posluchač studijní materiály.

V lokalitě Temelín pořádáme pouze kurzy se specializacemi VVZ a SL.

Získání ZOZ z hlediska RO

Odbornou přípravu z hlediska RO musí absolvovat každá osoba, která chce získat OPRÁVNĚNÍ SÚJB pro vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska RO podle vyhlášky 409/2016 Sb. (DO, PeDRO).

Termíny kurzů

KURZ ZOZ ZKOUŠKA NA SÚJB
Termín konání Místo konání Uzávěrka přihlášek Termín konání Místo konání
08. - 11. 04. 2024 ETE 21. 03. 2024 způsob přihlášení na zkoušku ZOZ bude upřesněn první den kurzu RC SÚJB České Budějovice
13. - 16. 05. 2024 Brno 26. 04. 2024 způsob přihlášení na zkoušku ZOZ bude upřesněn první den kurzu RC SÚJB Brno
28. - 31. 05. 2024 ETE 10. 05. 2024 způsob přihlášení na zkoušku ZOZ bude upřesněn první den kurzu RC SÚJB České Budějovice

Upozornění: Po termínu uzávěrky přihlášek se nelze z organizačních důvodů přihlásit na daný kurz.

Udržování ZOZ z hlediska RO

Další odborná příprava z hlediska RO musí být absolvována každých 5 let v rozsahu 6 hodin.

TEST pro ověřování znalostí v rámci další odborné přípravy vybraných pracovníků z hlediska RO.

Termíny kurzů

KURZ další odborné přípravy pro udržení ZOZ
Termín konání Místo konání Uzávěrka přihlášek
18. 01. 2024 Brno 01. 01. 2024
11. 04. 2024 ETE 21. 03. 2024
16. 05. 2024 Brno 26. 04. 2024
31. 05. 2024 ETE 10. 05. 2024

Upozornění: Po termínu uzávěrky přihlášek se nelze z organizačních důvodů přihlásit na daný kurz. Nedílnou součástí přihlášky na kurz je kopie ROZHODNUTÍ SÚJB o získání ZOZ z hlediska RO.

Přihlašování

Kde a jak? V aplikaci Profík (odkaz pro externí osoby, interní se přihlašují přes Intranet)návod  
Kdo může přihlašovat?

Osoba, která má založen uživatelský účet v Profíkovi (účastník; pověřená osoba smluvního partnera).

Pozn. Pro dokončení přihlášky je potřeba, aby i účastník měl účet v Profíkovi. Jak si ho vytvořit?

 
Helpdesk pro přihlašování:

Jana Cíglerová; tel.: 511 10 3334, e-mail: jana.ciglerova@cez.cz

 

Kontakt 

Získání ZOZ z hlediska RO (odborná příprava) - Mgr. Elena Vichová, tel.: 511 103 328, e-mail: Elena.Vichova@cez.cz
Udržování ZOZ z hlediska RO (další odborná příprava) - Ing. Dana Brounková, tel.: 511 103 344, e-mail: Dana.Brounkova@cez.cz

Soubory ke stažení

 

FAQ regarding general meeting
Find more