Kurz zvláštní odborné způsobilosti z hlediska RO

KURZ zvláštní odborné způsobilosti z hlediska RO

Školení a organizace zkoušek pro získání zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků v radiační ochraně podle Atomového zákona a vyhlášky 409/2016 Sb.

V kurzech jsou školeny dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou. Podle charakteru zdrojů ionizujícího záření a typu pracovišť jsou kurzy rozděleny na následující specializace.

Specializace kurzů

  • VVZ: používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti IV. kategorie a při provozu nebo vyřazování z provozu pracoviště IV. kategorie s úložištěm radioaktivního odpadu nebo se skladem radioaktivního odpadu, nebo kromě pracoviště s úložištěm radioaktivního odpadu nebo se skladem radioaktivního odpadu
  • VZ:
    • při používání otevřených radionuklidových zdrojů na pracovišti III. kategorie v průmyslu, školství, nebo výzkumu, při provozování uznaného skladu, a při provozu nebo vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie v průmyslu, školství, nebo výzkumu; vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu a
    • při používání zdrojů ionizujícího záření defektoskopických a karotážních obsahujících uzavřené radionuklidové zdroje
  • SL: poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie

Kurzy jsou pořádány několikrát ročně v prostorách školicích středisek v lokalitách Brno a JE Temelín. Zkoušky pro získání ZOZ z hlediska RO jsou na příslušném RC SÚJB. Na začátku kurzu obdrží posluchač studijní materiály.

V lokalitě Temelín pořádáme pouze kurzy se specializacemi VVZ a SL.

Získání ZOZ z hlediska RO

Odbornou přípravu z hlediska RO musí absolvovat každá osoba, která chce získat OPRÁVNĚNÍ SÚJB pro vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska RO podle vyhlášky 409/2016 Sb. (DO, PeDRO).

Termíny kurzů

KURZ ZOZ ZKOUŠKA NA SÚJB
Termín konání Místo konání Uzávěrka přihlášek Termín konání Místo konání
15. - 18. 05. 2023 Brno 21. 04. 2023 způsob přihlášení na zkoušku ZOZ bude upřesněn první den kurzu RC SÚJB Brno
26. - 29. 06. 2023 Brno 01. 06. 2023 způsob přihlášení na zkoušku ZOZ bude upřesněn první den kurzu RC SÚJB Brno

Upozornění: Po termínu uzávěrky přihlášek se nelze z organizačních důvodů přihlásit na daný kurz.

Udržování ZOZ z hlediska RO

Další odborná příprava z hlediska RO musí být absolvována každých 5 let v rozsahu 6 hodin.

TEST pro ověřování znalostí v rámci další odborné přípravy vybraných pracovníků z hlediska RO.

Termíny kurzů

KURZ další odborné přípravy pro udržení ZOZ
Termín konání Místo konání Uzávěrka přihlášek
26. 01. 2023 Brno 06. 01. 2023
27. 01. 2023 Brno 06. 01. 2023
16. 02. 2023 ETE 27. 01. 2023
17. 02. 2023 ETE 27. 01. 2023
30. 03. 2023 ETE 09. 03. 2023
31. 03. 2023 ETE 09. 03. 2023
13. 04. 2023 Brno 24. 03. 2023
14. 04. 2023 Brno 24. 03. 2023
29. 06. 2023 Brno 09. 06. 2023
30. 06. 2023 Brno 09. 06. 2023

Z organizačních důvodů jsou otevřeny pouze kurzy v termínech, které jsou tučně zvýrazněny. Další plánované termíny budou otevřeny v případě velkého počtu zájemců.

Upozornění: Po termínu uzávěrky přihlášek se nelze z organizačních důvodů přihlásit na daný kurz. Nedílnou součástí přihlášky na kurz je kopie ROZHODNUTÍ SÚJB o získání ZOZ z hlediska RO.

Kontakt pro zasílání přihlášek

Získání ZOZ z hlediska RO (odborná příprava) - Mgr. Elena Vichová, tel.: 511 103 328, e-mail: Elena.Vichova@cez.cz
Udržování ZOZ z hlediska RO (další odborná příprava) - Ing. Dana Brounková, tel.: 511 103 344, e-mail: Dana.Brounkova@cez.cz

Soubory ke stažení

 

FAQ regarding general meeting
Find more
Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde