Jak Profík funguje?

Návody pro přihlašování, otázky a odpovědi
O Profíkovi
Role uživatelů a pověřených osob
Kontaktní informace

Návody pro přihlašování a otázky a odpovědi

Jak vytvořit účet v systému Profík?  
Jak nastavit zastupování u pověřených osob? 
Jak se přihlásím na termín? 
Proč nevidím zaměstnance, i kdy jsem pověřená osoba? 
 • Pokud jste nám nedodali podklady pro tvorbu jejich účtů do 16.12., nemohli jsme je před spuštěním do Profíka zaregistrovat. Jejich účty musíte vytvořit samostatně na hlavní stránce pod dlaždicí Správa externích osob nebo zaměstnance požádat, aby se registrovali samostatně.
 • Totéž se týká situace, kdy byl v podkladech k tvorbě účtu chybný údaj. I v tomto případě je třeba, abyste účet vytvořili vy nebo zaměstnanci samostatně.
 • Pokud jste účet vytvořili nebo si ho zaměstnanec vytvořil sám, ale ještě ho neaktivoval pomocí aktivačního e-mailu (zelené tlačítko), nemůžete ho v sekci Můj tým vidět. Po aktivaci účtu ho uvidíte.
Jak změním údaje ve svém účtu/účtu zaměstnance (vyjma zaměstnavatele)?
Jak požádám o změnu zaměstnavatele?  
Jak zažádám o práva pověřené osoby ke své společnosti?
Jak změním heslo ke svému účtu?
Jak se přihlásím do Profíka jako externista, když mám zároveň přístup do interní sítě SKČ a hlásím se do ní pomocí KPJM?
 • Otevřete si anonymní režim prohlížeče (např. u Edge kliknutím pravým tlačítkem na ikonu prohlížeče a kliknutím na Nové okno InPrivate) a teprve v tomto režimu zadáte do adresové řádky https://profik.cez.cz/.

 

 

O Profíkovi

Profík je novým systémem na řízení vzdělávání ve Skupině ČEZ.

Cílem Profíka je nahradit celou řadu dosud užívaných aplikací a centralizovat tak vše spojené s firemním vzděláváním na jedno místo. Profík nahradí Reservanto a LMS iTutor. 

 • Pomocí Profíka se externí osoby (dodavatelé Skupiny ČEZ) mohou registrovat, ověřit svou identitu, přihlásit se na školení či absolvovat elektronické kurzy nebo testování.
 • Externista si také v rámci tohoto systému může vždy zkontrolovat, že splňuje všechny požadavky odborné způsobilosti, které jsou s ohledem na prováděnou práci potřeba.

Role uživatelů a pověřených osob

Uživatel
 1. Založí si účet (e-mail, mobil a pokud mají, tak i IPD)
 2. Přihlásí se na termín (psychologických vyšetření, školení)
 3. Přihlásí se do testu (pouze JE) (e-mail, mobil)
Pověřené osoby
 1. Založí si účet (e-mail, mobil a povinně IPD)
 2. Požádají o právo pověřené osoby (přes ServiceDesk)
 3. Nastaví zástup dalším pověřeným osobám ve společnosti (na platformě a ve Vzdělávání)
 4. Založí účet ostatním zaměstnancům (Správa externích osob)
 5. Přihlásí uživatele na termín (Vzdělávání – Můj tým)
 6. Zkontrolují přihlášení (Vzdělávání – Reporty)

Pověřené osoby po přechodné období:

 1. Nahrávání plnění kvalifikací dle ČEZ_ME_1013 (mimo Profíka na portálu PTP jako dnes)

Kontaktní informace

Service Desk

Technické problémy a nové žádosti o přidělení práv bude vyřizovat po spuštění ServiceDesk Skupiny ČEZ (viz návody, otázky a odpovědi) na emailu: servicedesk@cez.cz.

Info o školení

Klasické elektrárny

Školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů na klasických elektrárnách: skolenidodavateluke@cez.cz

Mimovýrobní lokality

Školení odpovědných osob dodavatelů na mimovýrobních lokalitách: skolenidodavateluke@cez.cz

Psychodiagnostika:  
Jaderné elektrárny

Školení pro vstup do kontrolovaného pásma na JE

Vstupní a opakovací školení pro vstup do JE

Kurz zvláštní odborné způsobilosti z hlediska RO

 • Získání ZOZ z hlediska RO (odborná příprava)
  Mgr. Elena Vichová: +420 511 103 328, 
  elena.vichova@cez.cz
 • Udržování ZOZ z hlediska RO (další odborná příprava)
  Ing. Dana Brounková, +420 511 103 344, 
  dana.brounkova@cez.cz

Ostatní školení JE

Tréninkové a realizační centrum (TaRC) Temelín

Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more