O psychodiagnostice

O psychodiagnostice

Korporátní rozvoj a diagnostika

Pracoviště útvaru korporátní rozvoj a diagnostika se nachází v lokalitách Praha, JE Dukovany a JE Temelín a Brno. Níže naleznete potřebné informace a kontakty pro objednávání na psychologická vyšetření včetně stručného výčtu prováděných vyšetření, jejichž cílem je ověření psychické způsobilosti. U všech typů psychologických vyšetření je nabízena možnost následné konzultace výsledků; u výsledku s výhradou je přímo doporučována. Konzultaci lze domluvit na relevantních kontaktech dle místa provádění vyšetření.

Povinnost absolvovat ověření psychické způsobilosti neplatí pro všechny žadatele z řad dodavatelských firem. Týká se těch zaměstnanců dodavatelů, kteří vykonávající pracovní činnosti ve vymezených chráněných prostorech JE a strojovnách HVB1 a HVB2 ETE, přičemž požadavky na psychologické vyšetření jsou součástí konkrétní smlouvy o dílo. Každý účastník psychologického vyšetření si při prvním vyšetření musí přinést své registrované IPD. Výstupem z vyšetření je tištěné Osvědčení s uvedenou dobou platnosti psychické způsobilosti jedince.

Typy prováděných psychologických vyšetření

Útvar realizuje formou psychologických vyšetření ověřování psychické a osobnostní způsobilosti definovaných skupin zaměstnanců ve Skupině ČEZ (včetně uchazečů o zaměstnání) a ověřování psychické způsobilosti zaměstnanců dodavatelů JE. Činnosti útvaru, co se psychologické diagnostiky týče, vychází z platné vnější i vnitřní legislativy.

Na JE jsou ověřovány následující typy psychické způsobilosti:

 • Psychická způsobilost pro výkon pracovních činností ve vymezených chráněných prostorech JE + ve strojovnách HVB1 + HVB2 ETE (pro dodavatele) – opakovaně (dle vnitřní metodiky)
 • Psychická způsobilost pro výkon pracovních činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti (ČDJB) – jednorázově (pro ČEZ, a. s.) (dle vnitřní metodiky)
 • Psychická způsobilost pro výkon pracovních činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti (ČDJB) - obsluha vybraných zařízení – opakovaně (pro ČEZ, a.s.) (dle vnitřní metodiky)
 • Psychická způsobilost u zaměstnanců, kteří se připravují nebo vykonávají pracovní funkci hasič z  povolání a řídí vozidla s právem přednosti v jízdě v souladu s vyhláškou č. 247/2001 Sb.
 • Psychické předpoklady uchazečů VŘ (dle požadavků zadavatele)
 • Osobnostní psychickou způsobilost (POV) (zákonná povinnost)
 • Psychologické vyšetření v rámci studentských či náborových aktivi

Útvar korporátní rozvoj a diagnostika dále realizuje dle vnitřní metodiky psychologická vyšetření profesní psychické způsobilosti zaměstnanců či uchazečů
KE (klasické elektrárny) na pozice hasič a operátor kotle (topič).

Pro společnost ČEZ Distribuce pak útvar zajišťuje psychologická vyšetření ověřující psychickou způsobilost zaměstnanců či uchazečů na vybrané pozice, např. dispečer či PPN VN.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TERMÍNY:

 • Veškeré rezervace termínů na psychologická vyšetření probíhají on-line formou na serveru Profík - ZDE
 • Přihlášky v systému Reservanto zůstávají v platnosti, je pouze možnost se odhlásit na tomto odkazu: Online rezervace - Reservanto

Kontakty a objednávání na psychologická vyšetření:

 • Jaderná elektrárna Dukovany
  Eva Oborná, T.: +420 561 105 357, E: eva.oborna01@cez.cz
  Budova metrologie EDU  – Likus 1, přízemí, č. dveří 120
 • Jaderná elektrárna Temelín + Praha
  Alena Šimlingerová Kleinová, T.: +420 381 103 881, E: alena.simlingerova-kleinova@cez.cz
  Administrativní budova ETE, 10. patro, č. dveří 1032

Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more