Year 2007

You can download the following files at the end of this page.

  • CEZ's Consolidated Report on Operational, Economic and Financial Results for the full year 2007, in accordance with IFRS
  • CEZ's Conference Call Presentation for 2007 Consolidated Results
  • CEZ's Conference Call Invitation
  • Unconsolidated Financial Statements of CEZ, a.s.
  • Consolidated Financial Statements of CEZ Group

Plik do ściągnięcia znajduje się po prawej stronie.

  • CEZ's Consolidated Report on Operational, Economic and Financial Results for the full year 2007, in accordance with IFRS in Polish (ČEZ Grupa Laczne Sprawozdanie 2007)
  • CEZ's Press Conference Presentation in Polish (Konferencja prasowa na temat wyników gospodarowania Grupy ČEZ w 2007 roku )
  • Sprawozdania finansowe ČEZ, a. s.,
  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe