Skip to Content

České jaderné know-how

Česká republika patří do elitního klubu 32 zemí, které využívají jaderné reaktory k výrobě elektřiny. Jádro má u nás navíc velmi dlouhou tradici – první štěpná reakce proběhla ve výzkumném reaktoru v Řeži u Prahy už v roce 1957 a byly jsme teprve devátou zemí na světě, které se to podařilo.

První jadernou elektrárnu začalo tehdejší Československo stavět v roce 1958 v Jaslovských Bohunicích, spuštěná byla v roce 1972. První jadernou elektrárnou na území České republiky byly Dukovany, které se stavěly od konce 70. let a do provozu byly uvedeny v letech 1985–1987.

Více než 80 % použitých zařízení v Jaderné elektrárně Dukovany bylo vyrobeno v ČR. Podklady pro projekt zpracovala firma LOTEP (bývalý SSSR), prováděcí projekt Energoprojekt Praha, generálním dodavatelem stavby byly Průmyslové stavby Brno a generálním dodavatelem technologie Škoda Praha. Reaktory vyrobila Škoda Plzeň, parogenerátory Vítkovice a turbogenerátory Škoda Plzeň.

Také Jaderná elektrárna Temelín (výstavba zahájena 1987, do provozu bloky uvedeny v letech 2002 a 2003) má vysoký podíl českých dodavatelů – generálním projektantem byl Energoprojekt Praha, generálním dodavatelem energetické části Škoda Praha, turbínu dodala Škoda Power.

Cenné české know-how

I v dnešní době umí řada českých firem dodávat špičkové jaderné technologie a zařízení. České společnosti se podílejí na projektech jaderných elektráren v zahraničí, ať už se týkají provozu, prodlužování životnosti či výstavby nových bloků. Aliance české energetiky ve své studii odhaduje, že pro chystanou stavbu Dukovan jsou české firmy schopny zajistit až 65 % dodávek technologií a stavebních prací. Jedná se například o kompletní pomocné systémy elektrárny, celou elektro část, uměly by dodat celý turbínový ostrov včetně samotné turbíny, mohou se významně podílet na dodávkách pro jaderný ostrov a pro systémy kontroly a řízení…

Díky dlouhé tradici využívání jaderných technologií máme v České republice rovněž vybudovanou robustní vzdělávací infrastrukturu (řada technických středních i vysokých škol), vedeme si velmi dobře v jaderném výzkumu a máme kvalitní jaderný dozor.