Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Cíl: Minimalizovat negativní dopady působení pracovních a výrobních procesů na zdraví zaměstnanců a ostatních osob.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. Prolíná se s oblastmi požární ochrana (PO), pracovní lékařství, firemní ekologie (odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, příp. i vodní hospodářství) a krizový management.

Neexistuje bezpečné pracoviště, ani bezpečná práce. Vždy jen pouze méně či více nebezpečné pracoviště, resp. práce. Proto existují pravidla a opatření, která chrání před negativními důsledky života v pracovním prostředí:

 • snížením pracovní pohody (včetně z důvodu narušení sociální pohody),
 • pracovním úrazem,
 • ohrožením nemocí z povolání,
 • nemocí z povolání.

 

Bezpečný podnik

V rámci Skupiny ČEZ je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci věnována tradičně velká pozornost. Obě jaderné elektrárny (Dukovany i Temelín) jsou nositeli titulu Bezpečný podnik. Podniků, které mohou ke svému jménu využívat i titul Bezpečný podnik je v ČR zhruba padesátka.

Ocenění a titul Bezpečný podnik elektrárna Dukovany poprvé získala v roce 1999. V letech 2002, 2005, 2008 a 2011 úspěšně absolvovala jeho obhajobu. Elektrárna Temelín získala prestižní titul Bezpečný podnik v letech 2005, 2008, 2011 a 2014. Tým auditorů Státního úřadu inspekce práce ověřil systém bezpečnosti práce na obou jaderných elektrárnách a potvrdil, že mají systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plně funkční a jeho pravidla během provozu dodržují. Obě elektrárny budou moci titul užívat do roku 2017.

„Tato velká prověrka inspektory Státního úřadu inspekce práce a obhajoba titulu Bezpečný podnik, je pro nás vždy ověřením, že celý systém bezpečnosti práce máme správně nastaven a funguje,“ říká vedoucí útvaru Bezpečnost společnosti ČEZ Pavel Nechvátal.

Konkrétní praxe bezpečného chování vychází z uváděných základních principů bezpečnosti a je současně korigována implementací výstupů z průběžných misí. Jen v elektrárně Dukovany např. proběhly za poslední čtvrtstoletí tyto nejdůležitější mise:

 • 1989 Mezinárodní mise MAAE – OSART
 • 1991 Follow up OSART a Re OSART zaměřený na údržbu
 • 1997 Mise WANO Peer Review
 • 2001 Mise OSART-2
 • 2003 Následná mise „OSART Follow up“ – prověrka stavu opatření po OSART 2
 • 2007 Mise WANO Peer Review
 • 2009 Mise Follow up WANO Peer Review
 • 2011 Mezinárodní mise OSART
 • 2013 Tým expertů MAAE prověřil vypořádání návrhů týmu OSART z června 2011

Odkazy