Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení

ETE - celkový pohled

Fyzickou ochranou jaderných materiálů a jaderných zařízení definuje česká legislativa jako systém technických a organizačních opatření zabraňujících neoprávněným činnostem s jadernými zařízeními, jadernými materiály a vybranými položkami.

Fyzická ochrana reaktoru a jaderných materiálů, které se na něm používají, plně respektuje platnou vyhlášku SÚJB o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení, která vychází z doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Mezi technická opatření fyzické ochrany patří fyzické překážky, elektronická zabezpečovací signalizace a elektronický evidenční systém vstupujících osob IDENTIS. Organizační opatření jsou pak naplňována příslušnými režimovými směrnicemi a opatřeními zaměřenými na kontrolu vstupujících osob, zejména četných návštěv. Zvláštní opatření platí pro manipulace s palivem.

Vstup na pracoviště reaktoru je přesně evidován (zápisem do deníku návštěv nebo pomocí identifikačních čipů), povolení vstupu smějí vydat pouze oprávněné osoby. Návštěvy se mohou na pracovišti reaktoru nacházet a pohybovat pouze s určeným doprovodem. Před vstupem na pracoviště se provádí vstupní kontrola.