Radiační ochrana

Cíl: Nastavit systém technických a organizačních opatření k omezení ozáření fyzických osob a k ochraně životního prostředí.

Radiační ochrana přichází ke slovu při události důležité z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany, která vede nebo může vést k nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí, případně ke vzniku radiační nehody nebo radiační havárie, a tím i ke vzniku radiační mimořádné situace.

K zabezpečení cílů radiační ochrany je nutné, aby každé nezbytné ozáření (např. při rentgenovém vyšetření apod.) bylo tak nízké, jak jen je možné, a aby dávkové ekvivalenty u ozařovaných osob nepřesáhly stanovená omezení uvedená v závazných dokumentech.