Chci podat oznámení

  1. telefonická linka 211 045 900
  2. e-mailová schránka etickalinka@cez.cz
  3. osobní oznámení Příslušné osobě

Jako oznamovatel můžete také využít možnosti podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Společnost ČEZ, a. s., jakožto tzv. povinná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), přijímá a vyřizuje oznámení od všech oznamovatelů, kteří se rozhodnout podat své oznámení, a to i anonymní formou.