Poskytnuté informace na základě obdržených žádostí

Evidenční číslo Poskytnuté informace Žádost ze dne
InfZ_CEZ_2/2022 PDF 14. 12. 2022
InfZ_CEZ_1/2023 PDF 1. 2. 2023
InfZ_CEZ_2/2023 PDF 7. 2. 2023
InfZ_CEZ_3/2023 PDF 30. 3. 2023
InfZ_CEZ_4/2023 PDF 4. 4. 2023
InfZ_CEZ_1/2024 PDF 21. 2. 2024
InfZ_CEZ_2/2024 PDF 11. 3. 2024
InfZ_CEZ_3/2024 PDF 11. 3. 2024