Bulletin Energetika v EU

EUMěsíční bulletin ČEZ Energetika v EU vydává útvar Public Affairs. Jeho cílem  je poskytnout zájemcům informace o evropském integračním dění v oblasti energetiky, které se v poslední době vyznačuje přemírou událostí a dá se očekávat, že v budoucnu bude činnost Evropské unie v této oblasti stále intenzivnější.

Je zřejmé, že se energetika v posledních letech stala jedním z klíčových témat Evropské unie a vzhledem k ne příliš pozitivním prognózám týkajícím se energetické soběstačnosti Evropské unie do budoucna se stává ústředním tématem na úrovni všech členských států Evropské unie, ale i nejrůznějších evropských organizací a uskupení. Energetická politika musí v současnosti reagovat na řadu výzev, zejména na pokračující obtížnou situaci na trzích s ropou a plynem, vysokou míru závislosti na importech, rostoucí celosvětovou poptávku po energii, nezbytnost větší transparentnost trhů s energiemi a další integraci a propojení národních trhů v souvislosti s blížícím se dokončením liberalizace trhů s energiemi. Jedná se o velmi aktuální otázky, které jsou předmětem nejrůznějších diskusí na evropské úrovni.

Měsíčník se zabývá nejen evropskou energetickou politikou, ale i novými právními předpisy v oblasti energetiky, událostmi na evropské i světové úrovni a také událostmi v rámci Skupiny ČEZ souvisejícími s evropskou agendou. Na závěr tohoto bulletinu je vždy představeno detailněji jedno téma dotýkající se oblasti energetiky.

Přejeme Vám příjemné čtení a doufáme, že pokud u Vás nastane potřeba něco nového se o evropském dění v oblasti energetiky dozvědět, sáhnete po výtisku našeho měsíčníku o evropském dění.

Váš útvar Public Affairs

Bulletin ČEZ: Energetika v EU, číslo 4/2024

Hlavními tématy aktuálního čísla jsou:

  • Revize trhu s elektřinou a plynový balíček v EP
  • Elektrifikace
  • Schválení Směrnice Due Diligence
  • a další novinky

Doufáme, že ve společnosti našeho měsíčníku strávíte příjemné čtení. V případě dotazů jsem Vám plně k dispozici na eu@cez.cz či zuzana.krejcirikova@cez.cz

Bulletin Energetika v EU 4-2024

Přečtěte si další čísla

 

Archiv