Noční exkurze v Jaderné elektrárně Dukovany

Do jaderky v noci? proč ne! Navštívíte infocentrum, výcvikové pracoviště našich operátorů, strojovnu s turbosoustrojím i sklad použitého jaderného paliva. Neváhejte a přihlaste se. Počet míst je omezen!


Kdy a kde:

V pátek 8. října 2021 od 21.00 do 1.00 hod. v Jaderné elektrárně Dukovany.

SRAZ:

Nahlášení účastníci se sejdou ve 20:50 hod. v Informačním centru Jaderné elektrárny Dukovany.

Přihlášení:

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese: infocentrum.edu@cez.cz. Nezapomeňte nám napsat následující informace o sobě i všech ostatních zájemcích o prohlídku, pokud plánujete dorazit s doprovodem či ve skupině:

 • termín exkurze,
 • jméno a příjmení,
 • číslo platného OP,
 • datum narození,
 • státní příslušnost,
 • název vašeho zaměstnavatele,
 • telefonní kontakt (na jednoho z vaší skupiny).

Pokyny:

 • Počet účastníků exkurze je omezen.
 • Zúčastnit se mohou pouze osoby s českou státní příslušností starší 15 let (je nutné mít s sebou platný občanský průkaz, abyste mohli při vstupu do areálu elektrárny prokázat svoji totožnost).
 • Účastníci exkurze nesmí být pod vlivem alkoholu ani omamných látek!
 • V souvislosti s covid-19 je nutné se před exkurzí prokázat jedním z platných potvrzení o bezinfekčnosti dle aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky (www.koronavirus.mzcr.cz). V současnosti jde o a) potvrzení o nejméně 14denním odstupu od druhé dávky očkování; b) laboratorní PCR test ne starší než 7 dní; c) laboratorní antigenní test ne starší než 3 dny; d) doložení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů.
 • Program exkurze je pevně stanoven pro všechny zúčastněné a z důvodů režimových opatření jej nelze měnit.

 Program:

Čeká vás návštěva infocentra, trenažér (výcvikové pracoviště operátorů), strojovna s turbosoustrojím a sklad použitého jaderného paliva.