Být dobrým partnerem

Jsme prospěšní pro společnost

Skupině ČEZ záleží na otevřené komunikaci, která doplňuje rozmanité pozitivní působení v regionech i v místních komunitách.

Záleží nám na tom, abychom byli vnímáni jako dobrý soused a spolehlivý partner do nepohody. Přispíváme proto ke zlepšení infrastruktury a k rozvoji komunitního života, komunikujeme se zástupci obcí, lokálními neziskovými organizacemi a firmami, místními komunitami i s širokou veřejností. V průběhu roku se setkáváme se zástupci místních samospráv i lokálních neziskových organizací a firem. Během těchto setkání jsou seznamováni s informacemi týkajícími se aktuální činnosti výrobních zdrojů, stavu distribuční soustavy, realizovaných nebo naopak plánovaných investičních akcí, které mají dopad na místní komunity. Mezi naše aktivity v této oblasti patří:

kulturní aktivity v infocentrech i elektrárnách – výstavy (foto, obrazy, grafiky), cestovatelské přednášky, tematické akce pro rodiny, podpora cestovního ruchu v regionu, dny otevřených dveří, letní kino, multimediální projekce atd.,

zapojení do projektů, které pořádá místní komunita,

otevřená komunikace – pravidelná setkávání se zástupci místní samosprávy,

dny otevřených dveří,

podpora místních komunit – jsme významným zaměstnavatelem v lokalitách.