Být dobrým partnerem

Zaměstnanci věnují svůj čas pro dobrou věc
V letech 2008 - 2020 se projektu Čas pro dobrou věc formou skupinové či individuální pomoci zúčastnilo 7 185 dobrovolníků z řad zaměstnanců Skupiny ČEZ.

Každoročně stovky zaměstnanců navštíví kolem osmdesátky organizací zaměřených na oblast sociální pomoci nebo na péči o životní prostředí. Při náhlých záplavách opakovaně prokázaly desítky našich kolegů schopnost rychle reagovat a pomoci lidem v zasažených oblastech.

Firemní dobrovolnictví ve Skupině ČEZ

Čas pro dobrou věc

Skupina ČEZ organizačně, finančně i logisticky podporuje firemní dobrovolnictví. Firma, zaměstnanci a veřejně prospěšné organizace se spojily v projektu Čas pro dobrou věc. Po projednání s odborovými organizacemi je od roku 2007 dobrovolnická pomoc zakomponována do Kolektivní smlouvy. Od roku 2019  zaměstnanci Skupiny ČEZ mohou věnovat nově dva dny své práce v roce ve prospěch vybrané veřejně prospěšné organizace.

Firemní dobrovolnictví je součástí Strategie udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ s názvem Energie pro budoucnost.

Zaměstnanci Skupiny ČEZ se ve své pomoci soustředí na oblast sociální (např. péče o zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné, seniory aj.), oblast životního prostředí a obnovy tradic a kulturního dědictví (např. péče o botanické zahrady, péče o chráněná území).

Chceme také pomoci zmírnit klimatické změny a přispět k obnově lesů zničených kůrovcem, proto jsme si dali závazek, že vlastními silami zasadíme  strom za každého zaměstnance Skupiny ČEZ v České republice. 

Partnerem v realizaci akcí firemního dobrovolnictví je firemní dobrovolnický portál www.zapojimse.cz, který spravuje platforma Byznys pro společnost.

Rok 2020

13. ročník firemního dobrovolnictví byl ovlivněn pandemií Coronaviru, některé akce se proto musely zrušit. I přes tuto nepříznivou situaci se zapojilo 404 zaměstnanců, kteří pomohli ve 45 organizacích. 

Sázení stromů proběhlo ve 3 krajích - Plzeňském, Královéhradeckém a Ústeckém kraji - celkově bylo vysazeno 7 100 sazenic.

Rok 2019

Do 12. ročníku se zapojilo rekordních 992 zaměstnanců, kteří pomáhali v téměř stovce veřejně prospěných organizací. V tomto roce mohli zaměstnanci poprvé využít na účast v dobrovolnických dnech 2 dny v roce.

V rámci dobrovolnických dní v listopadu vyrazilo do terénu 64 energetiků, kteří v kůrovcem napadených oblastech na Vysočině, v Beskydech a ve Středočeském kraji vysázeli pod dohledem odborníků 7300 sazenic převážně buků, jedlí, dubů olší.

Rok 2018

V 11. ročníku se zapojilo 735 zaměstnanců, kteří pomáhali v 79 veřejně prospěšných organizacích na 106 akcích. I letos jsme pomáhali v nově zapojených organizacích např.: Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích, Elpida, Ochrana Fauny ČR, Revenium či Paprsek Vyškov.

Rok 2017

V tomto roce jsme pomohli 88 veřejně prospěšným organizacím na 115 akcích po celé České republice, pomáhali jsme například v těchto organizacích: Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč, Domov důchodců Dobrá Voda, Helppes - centrum výcviku psů pro postižené, psychiatrická nemocnice Bohnice, ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, Jedličkův ústav Liberec, Blízký soused, o. s., Armáda spásy.

V roce 2016 jsme pomohli například v těchto organizacích
 • 19. 5. 2016 - Psychiatrická nemocnice v Bohnicích

Šestice pražských a středočeských zaměstnanců Skupiny ČEZ se na den stala zahradníky. V bohnické nemocnici na ně čekaly parkové úpravy, odstraňování plevele z chodníků a hlavně čištění prostor před nadcházejícím divadelním festivalem Mezi ploty. „Je to úžasná pomoc. Dávají nám tak více času, jejž můžeme věnovat pacientům. Park přitom slouží nejen jako odpočinkové a relaxační místo pro pacienty, ale chodí sem na procházky i za sportovním vyžitím lidé z okolí. Maminky s dětmi například dojdou až na statek se zvířaty, sportovci pak využívají asfaltové cesty pro běh či jízdu na kolečkových bruslích,“ ocenila pomoc Kateřina Janýrová, která má na starost administrativu bohnického statku.

 • 27. 4. 2016 - Charita Ostrava – Charitní dům sv. Alžběty

Celkem šest zaměstnanců se vystřídalo v Charitním domě sv. Alžběty, zařízení pro přechodný pobyt seniorů provozovaném Charitou Ostrava. Zapojili se do malování dvou kuchyněk, které slouží k přípravě a ohřevu stravy dovezené z centrální kuchyně a vymalovali také denní místnost pro personál charitního domu. „Malováním kuchyně jsme strávili celý den. Stěny i strop bylo nutné oškrábat, potom natřít penetrací, vyspárovat a pak teprve malovat,“ řekl Jakub Sigmund, specialista mobilních aplikací společnosti ČEZ Distribuce.

 • 11. 5. 2016 - Centrum ARPIDA

Do českobudějovického centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA vyrazila desítka zaměstnanců Jaderné elektrárny Temelín. Pustili se do údržby areálu, který se požívá pro hipoterapii. „Z Temelína k nám pravidelně jezdí už takový stmelený kolektiv lidí. Vždy nám strašně pomohou s věcmi, které bychom si museli objednat u dodavatele, což by nás samozřejmě stálo peníze. S kvalitou odvedené práce jsme také moc spokojeni,“ hodnotí práci temelínských dobrovolníků Jan Rada, zástupce ředitele ARPIDA. Rehabilitační centrum má k dispozici tři koně a vlastní hipodrom.

 • 13. 8. 2016 - ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice

I se svými rodinami vyrazili zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany pomáhat do pobočky Českého svazu ochránců přírody Kněžice v Radoníně. „Chtěli jsme propojit příjemné s užitečným, a to hned v několika rovinách. Díky dobrovolnickému rodinnému dni jsme strávili celý den po boku svých nejbližších a zároveň jsme pomohli přírodě a našemu okolí. Byl to pro nás vlastně takový rodinný výlet na čerstvý vzduch, který se moc líbil i našim dětem, pro něž si ochránci připravili i spoustu zábavy a zajímavostí,“ uvedl zaměstnanec ČEZ Miloš Kejnovský. Energetici ochráncům přírody pomohli s opravou ohradníků nebo přípravou stájí na zimu.

 • 1. 6. 2016 - Centrum Klášter Chotěšov

Dvanáct zaměstnanců Skupiny ČEZ z Karlovarského a Plzeňského kraje přijelo pomáhat do kláštera v Chotěšově. „Ve správním úřadě chotěšovského kláštera pořádáme v sezóně nejrůznější společenské akce, prohlídky a výstavy. S přípravami na jednu z nich, Chotěšovský slunovrat, nám pomáhali dobrovolníci ze Skupiny ČEZ. Na starost si vzali zejména úklid vnitřních i venkovních prostor, údržbu zahrady i odvoz stavebních materiálů,“ sdělila Radka Broučková z Centra Klášter Chotěšov. Chotěšovský klášter je se svou historií sahající až do 13. století jednou z nejstarších památek na Plzeňsku.

 • 14. 9. 2016 - Sdružení Neratov

Energetici vyrazili pomáhat veřejně prospěšným organizacím i v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Například Jiří Rezek již poněkolikáté vyrazil do Orlických hor, kde Sdružení Neratov vrací život do stejnojmenné vysídlené pohraniční obce. „Nejprve jsme se s kolegy přesunuli do nedalekých Bartošovic do místní speciální školy vzdělávající děti s postižením. Ta potřebovala pomoct s vyklizením půdních prostor kvůli chystané opravě střešních krovů. Poté jsme se do obce vrátili a ještě kopali a vytvářeli místa pro kontejnery,“ popsal Jiří Rezek. „Podlé mého je ze všeho nejdůležitější právě přímý kontakt s danou organizací, který má na přístup a fungování obou zúčastněných stran velký dopad. Osobní zkušenost je nenahraditelná,“ dodal.

 • 13. 4. 2016 - Nadace Tlapka

Tři dobrovolníci ze Skupiny ČEZ se zapojili do jarního úklidu ve psím útulku Nadace Tlapka v Žimu na Teplicku. „Obě máme doma pejsky, byť menší, takže tato práce má pro nás smysl a baví nás. Navíc jsme chtěly vidět větší psy různých plemen. Doma jsme ovšem musely slíbit, že žádného nepřivedeme,“ shodly se Ivana Mottlová a Dana Langerová z ČEZ Prodej v Děčíně. Spolu se Stanislavem Machačným z děčínské ČEZ Distribuce se pustily do čistění výběhů a štěrkování cesty kvůli odvodnění.  „Máte-li se denně řádně a poctivě postarat o více než 70 psů, tak vám zákonitě nezbyde čas na nějaké další věci, které pak neustále odkládáte na neurčito,“ vysvětlil ošetřovatel Radek Adradovský.

V roce 2015 jsme pomohli například v těchto organizacích
 • 23. 9. 2015 – Bečovská Botanická zahrada - ZO ČSOP Berkut

V západních Čechách vyjíždějí kolegové z ČEZ Zákaznických služeb pomáhat hromadně. V roce 2015 vyrazili v početné skupině 30 energetiků do krásného prostředí Bečovské botanické zahrady a kromě dobře odvedené práce tam stmelili i svůj pracovní kolektiv. Dobrovolníci odklízeli popadané větve i kmeny stromů, postarali se o sekání rozlehlých travnatých ploch a celý den sbírali popadaná jablka ze sadu, která rovnou i moštovali. „Počítali jsme s fyzickou prací a upřímně jsem za ni rád. Takové momenty, ve kterých všichni spolupracujeme při náročné aktivitě, nás nejlépe učí držet za jeden provaz,“ zhodnotil odpracovaný den Aleš Kubík, ředitel Zákaznických služeb Skupiny ČEZ. 

 • 17. 9. 2015 - Soubor lidové architektury Zubrnice

Dobrovolnická etapa v severočeském Skanzenu Zubrnice byla čistě mužská. Zaměstnanci z ČEZ Distribuce v Děčíně a Elektrárny Tušimice zde doslova ždímali propocená oranžová trika, když hloubili koryta dvou lednic u bývalého mlýna, v nichž budou opětovně usazena mlýnská kola. Lopatami a krumpáči se museli dostat na hloubku více než tří metrů, přičemž vytěžený mnohaletý nános zeminy s drobnými kameny odváželi v kolečkách. Velké i více než stokilové balvany pak vytahovali z koryt na řetěze prostřednictvím jednoduchého ručního vrátku. Poklonu jim vysekl i vedoucí skanzenu František Ledvinka, který ocenil, že odvedli pořádný kus chlapské práce.

 • 24. 6 a 25. 6. 2015 - Centrum sociálních služeb Hvozdy

Hned dvakrát nabídlo celkem 17 energetiků pomocnou ruku Centru sociálních služeb Hvozdy, kde poskytují péči lehce mentálně postiženým mladistvým klientům. Během jednoho dne vymalovala první parta kuchyňku a společenské místnosti, druhý den se pak další postarali o „dodělávky“ a celkový úklid po malování. V Centru se sešla „stará“ parta zaměstnanců, kteří ve Hvozdech pomáhají pravidelně.

 • 10. 6. 2015 - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Šumperk, Ranč Pomněnka

Energetici pomáhali na šumperském ranči Pomněnka, který slouží hendikepovaným dětem ze stejnojmenné školy a dětského centra. Zatímco příslušnice něžného pohlaví se chopily štětců a natíraly příbytky pro kamerunské ovce a kozy, chlapi se pustili do budování kruhové ohrady pro výcvik koní. Zaměstnancům z call centra v Zábřehu či z vodní elektrárny Dlouhé stráně se myšlenka dobrovolnické pomoci moc líbila a vyzdvihli zejména to, že pomáhali dětem, které to potřebují. 

 • 26. 5. 2015 - Stacionář Úsměv Třebíč

Ladislav Tomáš ze správy hmotného a nehmotného investičního majetku Jaderné elektrárny Dukovany využil v roce 2015 příležitost strávit darovaný den dobrovolnickou prací už potřetí. Sám totiž vede neziskovou organizaci Klub českých turistů, a tak moc dobře ví, jak každá taková pomoc přijde vhod. Nejinak tomu bylo ve stacionáři Úsměv v Třebíči, kam vyjelo pomáhat šest energetiků z Dukovan. V zařízení, které poskytuje podporu a pomoc lidem s mentálním postižením, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra, prováděli údržbářské práce, připojovali internet, natírali lavičky, umývali okna a věšeli záclony.

 • 15. 5. 2015 – Mezinárodní den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day 2015

K Mezinárodnímu dobrovolnickému dni Give & Gain se v ČR společně se Skupinou ČEZ připojilo více než 900 dobrovolníků z 33 českých a nadnárodních společností, samospráv a akademických subjektů. Při této akci vyrazilo na pomoc do 20 neziskových institucí rekordních 92 zaměstnanců Skupiny ČEZ. Šest dobrovolníků zamířilo do největšího střediska Oblastní charity Červený Kostelec, Domova sv. Josefa v Žirči, kde se jako jediné lůžkové zařízení v ČR věnují nemocným roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Klienty na vozíčku, kteří jinak mají malou možnost dostat se ven, vzali na návštěvu královodvorské ZOO.

 • 15. 4. a 16. 4. 2015 – Jihočeský kraj

Manažeři, administrativní pracovníci i technici z Temelína vyrazili do sedmi veřejně prospěšných jihočeských organizací. Největší skupina čítající osmnáct dobrovolníků se rozhodla svůj dobrovolnický den věnovat jarnímu úklidu přírodovědného muzea Semenec v Týně nad Vltavou. Vzhledem k začátku návštěvnické sezony čistili chodníky po zimě a pomáhali zabudovat a instalovat popisy k jednotlivým borovicím, které dohromady tvoří unikátní světovou sbírku. Muži se pustili do likvidace starých voliér, které dříve sloužily k léčení hendikepovaných živočichů z volné přírody.

Kde jsme také pomáhali v roce 2014

Kolega pan Michal Bláha z ČEZ Distribuce se věnuje lyžařskému výcviku mládeže v Centru handicapovaných lyžařů v Jánských lázních již léta. Pravidelně využívá individuální firemní dobrovolnický den pro doplnění této obdivuhodné osobní angažovanosti.

Centrum handicapovaných lyžařů pracuje od roku 2001 jako organizace veřejně prospěšná s celostátní působností. Činnost sdružení je zaměřena především na lyžování těžce tělesně postižených (lyžař vozíčkář = mono lyžař), které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými vadami a s následky po onemocnění pohybového aparátu.

V červnu 2014 se temelínští kolegové již tradičně věrně vydali do Arpidy v Českých Budějovicích. Tentokráte pracovali na terénních úpravách areálu a připravovali kolem něj nový plot. Zároveň pomáhali s uložením zásoby balíků slámy pro koně, které v Arpidě používají k hippoterapii. Zároveň společně předali 30tisícový šek na zlepšení technického vybavení od Nadace ČEZ, který centrum získalo v rámci zaměstnaneckého grantového programu díky doporučení zaměstnance pana Vladimíra Zajferta.

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o. s., České Budějovice

Centrum, poskytuje komplexní péči v duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s tělesným a kombinovaným postižením.

Při příležitosti světového dne autismu dne 2. 4. 2014 prostřednictvím připravené akce sdružení MOTÝL v Plzni si děti ze základních škol vyzkoušely, jaké to je být autistou. Oporou na stanovištích během akčního dopoledne bylo dětem pět zaměstnankyň ČEZ Zákaznické služby. Všechny si pro orientaci v problematice autismu předem nastudovaly potřebné materiály. Dobrovolnice pomohly školákům pochopit, jaké to je komunikovat s autisty a hravou formou jim vysvětlovaly, že tito lidé nejsou špatní, jen vnímají situace a věci kolem jinak.. Motýl o. s. už 10 let podporuje klienty se zdravotním postižením a jejich integraci do běžné společnosti. Zároveň vytváří prostor pro smysluplné trávení volného času rodičů s dětmi.

 • 29. 5. 2014 – Podskaláci v Mezně

Tým z ČEZ Korporátních služeb, ČEZ ICT Services a ČEZ Teplárenské si pro potřebné zlepšení podmínek dětské turistické základny dvou dětských oddílů vybral závěr května 2014. Počasí dobrovolníkům však nepřálo a fyzicky náročné venkovní zemní práce pro odvlhčení budovy prováděli ve velmi nepříznivých podmínkách. Překonáním překážek a splněním předsevzetí se zaměstnanci pro děti stali velkým příkladem.

Dvě firemní dobrovolnice nejen během dubnového dobrovolnického dne, ale i v průběhu roku ve svém volném čase odborně předávaly rady a zkušenosti pracovníkům v ostravské pobočce charitativní organizace Armáda spásy v oblasti komunikace a prezentace. Odborná pomoc a poradenství je časově náročnější, a proto jsme rádi, že i tento druh firemní dobrovolnické pomoci má ve Skupině ČEZ své místo.

 • 16. 5. 2014 – Mezinárodní den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day 2014

Sto osm zaměstnanců Skupiny ČEZ věnovalo v květnu v rámci akcí svůj pracovní den neziskové organizaci v rámci vlastního projektu Čas pro dobrou věc a zároveň se jako pravidelní účastníci připojili k mezinárodnímu dni Give & Gain Day Manažeři, administrativní pracovníci či zaměstnanci elektráren vyrazili přes nepřízeň počasí do terénu a potřebné práce se ujali v 15 institucích v Praze, středních Čechách, Ostravě a Ústeckém kraji.

Největší skupina 26 dobrovolníků pomáhala v Dětském centru (kojeneckém ústavu s dětským domovem) při FTN, kde se celý den věnovali úpravě rozlehlého areálu přilehlé parkové zahrady. Svoji zručnost projevili například při používání strunové sekačky a betonování základové desky dětského zahradního domku. Všichni dobrovolníci se díky ochotě sestřiček podrobně seznámili s reálnou prací i prostředím, ve kterém personál poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem ohroženým prostředím (drogy, nikotinismus,…), dětem s postižením, kojícím matkám, těhotným i nezletilým, které se akutně ocitly v krizové situaci

 V práci se sekačkami, multikárou a zahradním náčiním se osvědčilo také osm interních auditorů v Domově pro zrakově postižené klienty PALATA, respektive v jeho rozlehlém parku. Kromě venkovní činnosti se tak jako ve všech ostatních organizacích neziskového sektoru mohli zaměstnanci, zapojení do firemního dobrovolnictví, seznámit s historií objektu, obsahem sociální služby a způsobem péče o klienty se smyslovým postižením.

V organizaci, která poskytuje pomoc mladým osamělým matkám s malými dětmi a usiluje o jejich samostatnost a integraci, bylo práce dost. Zvládl ji čtrnáctičlenný manažerský tým Michaely Chaloupkové, členky představenstva a ředitelky divize správy Skupiny ČEZ. Bourali zahradní altán, revitalizovali prostor pro stavbu nového, zvelebovali zahradu areálu. Natírali nábytek a malovali stěny v krizovém pokoji pro příjem maminek v nouzi. Po zmínce údržbáře, že i houpačky na dětském hřišti už pomalu dosluhují, jednu obratem pořídili a hned sestavili.

 • 19. 9. 2014 – Mezinárodní dobrovolnický den Engage Day 2014

Již tradičně se ve všech krajích Skupina ČEZ společně s dalšími malými, středními i velkými firmami zapojuje do nejrůznějších činností během podzimního vyhlášeného mezinárodního dne dobrovolnictví. V roce 2014 pracovalo během Engage Day a blízké regionální etapě v 12 organizacích 134 dobrovolníků ze Skupiny ČEZ.

Kde například pomáhali?

 • 19. 9. 2014 – CHKO Šumava

Skupina 40 dobrovolníků, převážně zaměstnanců ČEZ Zákaznické služby Plzeň, vyrazila pod „dohledem“ generálního ředitele společnosti Aleše Kubíka a dalších manažerů čistit Šumavu. Správě NP a CHKO Šumava pomohli s úklidem horských ploch, stahováním klestu a stavěním oplocenek kolem čerstvě vysazených stromků.

V malebném koutě Orlických hor 21 dobrovolníků zavítalo do Sdružení Neratov. Muži se ujali terénních prací, konkrétně úpravě přístupové cesty nebo náročného hloubení prostoru pro chystaný rybníček. Ženy pomáhaly v chráněné šicí dílně a v nově otevřené speciální škole pro handicapované žáky.

Příklady, kde jsme pomáhali v roce 2013
 • Výstava o dobrovolnictví vzpomínkou, motivací i osvětou

V prosinci 2013 se podařilo společně organizacemi DefensArt, STŘED, o.s. a Dobrovolnickým centrem Oblastní Charity v Třebíči připravit v Jaderné elektrárně Dukovany výstavu, která seznamovala s principy a potřebností rozmanité dobrovolnické pomoci v organizacích neziskového sektoru.

Na dubnový výlet s klienty Domova sv. Josefa, jehož zřizovatelem je Oblastní charita Červený Kostelec, vyrazila parta šesti zaměstnanců z ČEZ Měření a ČEZ Distribuční služby. Celý den strávili v královéhradecké zoo, kde asistovali lidem s roztroušenou sklerózou.

Oblastní charita Červený Kostelec - Domov sv. Josefa Dvůr Králové nad Labem

Domov sv. Josefa pomáhá již od svého vzniku v roce 2001 lidem, které zasáhla nevyléčitelná nemoc – roztroušená skleróza, žít spokojený a smysluplný život.

V zajímavém areálu občanského sdružení Ledovec se v květnu 2013 zhostilo dvanáct dobrovolníků celé řady úkolů. Vedle broušení a natírání laviček vyčistili studánku, uklidili výběhy zvířat, zrenovovali stříšku pergoly nebo upravili okrasnou skalku.

Ledovec, o. s., Ledovec nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem podporu a pomoc při udržování a zlepšování kvality jejich života ve společnosti.

V květnu se vypravili další firemní dobrovolníci do Dětského domova v Ivančicích. V rozlehlém areálu sekali trávu, opravovali okapy a upravovali zahradu pro nové hřiště určené dětem s autismem.

Domov je určen dětem se zdravotním postižením, a to různého druhu i stupně. Posláním domova je nahradit klientům rodinné prostředí a zmírňovat negativní vlivy institucionální výchovy. Personál se snaží dětem bez rodiny pomoci poznávat nové přátele, zažít pocit, že patří do většinové společnosti, přestože mají celoživotní handicap.

V Moravskoslezském kraji proběhla červnová akce i v okolí Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené v Opavě, který spravuje Charita Opava. Sedmnáct zaměstnanců z ČEZ Korporátních služeb opravovalo a zkrášlovalo vnitřek budov i jejich okolí.

Tak jako v ostatních organizacích přijímajících firemní dobrovolnickou pomoc měli zaměstnanci příležitost nahlédnout do života domova, personálu a poznat metody a postupy, jak se pomáhá klientům se zrakovým postižením.

Dům poskytuje služby chráněného bydlení a sociální rehabilitace. Cílovou skupinou chráněného bydlení jsou dospělí, těžce zrakově postižení nebo lehce mentálně postižení občané z celé ČR. Věnují se lidem, kteří i přes svůj handicap chtějí žít běžným životem - chtějí se svobodně pohybovat, dále se vzdělávat, mít radost z práce, samostatně bydlet či aktivně trávit svůj volný čas.

 • 10. 6. – 17. 6. 2013 – Povodňová pomoc v červnu 2013

Firemní dobrovolnictví doplnilo firemní gesto finanční úlevy pro zasažené povodní až na tři měsíce energie zdarma a realizovanou sbírku mezi zaměstnanci. Od více než tisíce zaměstnanců se vybralo přes 1,3 milionu korun, díky kterým se podařilo se napravit škody ve studních pitné vody a domovech spoluobčanů. Protože pomoc může mít řadu podob, nejen tu finanční, zapojilo se do prací na odstraňování škod způsobených povodněmi i 83 firemních dobrovolníků ze všech koutů republiky. Skupina ČEZ zorganizovala tyto mimořádné dobrovolnické dny pod patronátem pověřených povodňových koordinátorů. Ti doporučili místa a neziskové instituce, kde byla podle nich pomoc nejvíce potřeba. Firemní dobrovolníci pomáhali v povodněmi zasažených obcích kolem Terezína, v obcích Křešice, Lounky a Hořín a v domově pro seniory ve Velkém Březně i ústecké neziskové organizaci Fokus Labe.

V roce 2012 jsme pomáhali například v těchto lokalitách
 • 16. 5. 2012  Dětský domov Mašťov na Kadaňsku navštěvuje ostřílená parta z chomutovské skupiny ČEZ Měření, doplněná rovněž o tradiční dobrovolníky z Elektráren Tušimice a Prunéřov a kolegy z ČEZ Distribuce, ČEZ Distribuční služby a ČEZ Správy majetku. Někteří z dvacítky účastníků zde pracovali již po páté. Přijeli jak v rámci Času pro dobrou věc, tak i sami od sebe ve svém volném čase. Všichni pomáhali drobnými stavebními a údržbářskými pracemi, čistili okapy a kanálové vpusti, sekali strunovou sekačkou či vyřezávali náletové dřeviny v sadu. Další upravovali okrasný záhon před hlavním vchodem do domova či pomáhali s opravami vnitřní omítky. Odpoledne po návratu ze školy se do práce živě zapojily i děti.
 • 29. 5. 2012 – Život bez Bariér v Nové Pace je občanské sdružení, jehož zakladatelem je sám vozíčkář. Pětičlenný tým zaměstnává 50 zaměstnanců se ZTP a 150 klientů s postižením tělesným i kombinovaným. Provozuje denní stacionář, chráněné dílny, půjčuje zdravotní pomůcky. Zaměstnanci z ČEZ Prodej a Elektrárny Chvaletice se zapojili do venkovních i interiérových prací.
 • 13. 6. 2012 – Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. Deset zaměstnanců převážně z útvarů komunikace a nákupu si opět vybralo terénní práci v přírodním parku, o jehož ochranu se organizace léta usilovně snaží. Letos je čekala opět výzva v podobě obnovování skalní stepi. Vyčistili strmou stráň a výřezem nežádoucích dřevin připravili podmínky pro stepní byliny a traviny. Dále vyčistli prostory k chovu zvířat.
 • 4. 9. 2012  Zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany každoročně nachází pochopení pro oživení monotónního denního harmonogramu také např. v Domově sv. Antonína v Moravských Budějovicích. Dukovanští dobrovolníci zvládlo úpravu venkovních prostor, okrasných záhonků i technickou přípravu akce. Bonusem byla komentovaná prohlídka domova a výjezd s vozíčkáři po uklizené zahradě.
V roce 2011 jsme pomáhali například v těchto lokalitách
 • 29. 6. 2011 – Domov sociálních Služeb Slatiňany pečuje o osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je Rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním postižením. Od startu firemního dobrovolnictví natřeli věrní kolegové z ČEZ Měření Hradec Králové zcela všechno, co bylo v areálu domova třeba – herní zahradní prvky, lavičky, brány a ploty.
 • 23. 6. 2011 – nad Dětským domovem v Nechanicích si nepsaný patronát převzal východočeský kolektiv z ČEZ Prodej a ČEZ Měření. Třetím rokem desítka i z vlastních zdrojů technicky vybavených kolegů samostatně navázala na předešlé stavební zvelebování dětské zahrady.
 • 25. 5. 2011 – v Domově pro seniory na Koutkově ulici v Třebíči byla místními pečovatelkami velmi oceněna práce mužských pomocníků, kteří jako doprovod svůj čas věnovali přímo klientům. V jejich společnosti se mohli imobilní senioři podívat na svých vozíčcích do okolí domova a přitom si také popovídat. 
 • 12. 5. 2011 – SPMP Šumperk – Pomněnka, společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o. s., je opakovaně v hledáčku zájmu zaměstnanců vodních elektráren z provozu Dlouhé Stráně. V roli dobrovolníků letos devět zaměstnanců pomáhalo na školní farmě při vybudování lonžovacího kruhu pro trénink koní pro jízdu s handicapovanými žáky.
 • 11. 5. 2011 – Dětské centrum Domeček v Ostravě Zábřehu opakovaně navštěvují personalistky z ČEZ, a. s. Součástí každého dobrovolnického dne je seznámení se s náplní dané organizace. Pro kolegyně bylo zajímavé nahlédnout do režimu komplexní ústavní péče o děti od 0 – 3 let. Ochotná dětská psycholožka je seznámila i s problémy, které tento nepřetržitý provoz řeší. Celý den věnovala trpělivá šestice dobrovolnic mytí a leštění nejen oken, ale všeho potřebného na co není při tak náročném provozu čas.
 • 21. 4. 2011 – Centrum Služeb Hvozdy ve Hvozdnici pro dobrovolnickou pomoc sami navrhli kolegové z vodních elektráren. Od roku 2008 několikrát ročně jezdí parta, k níž se přidávají kolegové z pražské centrály, mezi mladistvé s lehkým a středním mentálním postižením, kteří jsou odborníky vedeni k praktickým dovednostem, správným návykům a samostatnosti. Dobrovolníci již vymalovali domečky klientů, natírali ploty a uklízeli sklad. Potřebné bylo i prořezávání zarostlého areálu a pálení starého nábytku společně s naplňováním kontejneru. Klienti snaživě dobrovolníky sami pohostili a někteří pomáhali s lehčí prací např. s mytím oken.
Mezinárodní den firemního dobrovolnictví GIVE & GAIN 2011

GIVE&GAIN 2011V roce 2011 se k prospěšné myšlence dobrovolnické pomoci neziskovému sektoru připojili naši zaměstnanci i v mezinárodním rozměru. V České republice se prvního ročníku mezinárodního dne, jehož ústřední myšlenkou je darovat a tím vlastně získat, zúčastnilo 38 neziskových organizací a 250 zaměstnanců ze 14 firem. Jednu pětinu dobrovolníků tvořili zaměstnanci Skupiny ČEZ. Čtyřicet zaměstnanců pracovalo v 11 organizacích.  V rámci tohoto mezinárodního dne pracovali například zaměstnanci z ČEZ Měření v občanském sdružení Lunaria v Jindřichovicích pod Smrkem, kde naši dobrovolníci řezali tyče k ochraně jedliček pro založenou část pralesa a upevňovali ochranné pletivo kolem mladých sazenic.

Mezinárodní komunitní den ENGAGE

Společně s dalšími firmami jsme pomáhali také v rámci komunitního dobrovolnického dne ENGAGE, jeho cílem je vzájemné poznání a spolupráce mezi městy, komerčním a neziskovým sektorem. Myšlenkou ENGAGE je zlepšení kvality života v dané obci a rozvoj partnerství mezi firmami a komunitou.

Vnímáme společenskou i osobní hodnotu dobrovolnictví

Rok 2011 Rada ministrů EU vyhlásila „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství". V ČR Skupina ČEZ jako zakládající člen platformy Byznys pro společnosti tuto iniciativu podpořila. Jako generální partner napomohla aktivitám ve prospěch uznání a zvýšení povědomí o dobrovolnické práci a vzájemné občanské pomoci.