Být dobrým partnerem

Charitativní sbírka – plníme přání, myslíme na druhé

Projekt Plníme přání, myslíme na druhé je charitativním projektem Skupiny ČEZ, Nadace ČEZ a jejich zaměstnanců na konkrétně zaměřenou pomoc. Akce se koná v předvánočním období

 • Rok 2020   

I navzdory pandemické situaci zaměstnanci společně přispěli 2 945 901 korun a Nadace ČEZ částku zdvojnásobila na 5 891 802 korun. Splnili jsme tak společně přání 99 ženám, dětem i mužům, kterým osud nepřál.

 • Rok 2019

Díky zaměstnancům Skupiny ČEZ bylo do projektu nominováno 106 osob z jejich okolí, které se ocitly v těžké životní situaci. Během měsíce zaměstnanci mezi sebou vybrali přes tři miliony korun, které následně Nadace ČEZ zdvojnásobila na konečných 6 330 562 korun.

Ze 106 přihlášených příjemců tvořily dvě třetiny děti do 18 let. Většinou se potýkaly se zdravotním handicapem, proto byla nejčastějším přáním kompenzační pomůcka, osobní asistence nebo speciální rehabilitační či léčebné pobyty. Dospělí účastníci nejvíce toužili po větší samostatnosti – například prostřednictvím lepších vozíčků, speciálně upravených automobilů nebo výpočetní technice, která jim umožní pracovat.

 • Rok 2018

Rekordní částkou 2 462 842 korun trumfli zaměstnanci Skupiny ČEZ ve 12. ročníku charitativní sbírky Plníme přání, myslíme na druhé tu loňskou. Výtěžek, který pomůže 79 lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci, pak na 4 925 684 Kč znásobila Nadace ČEZ. Na projektu letos spolupracoval Výbor dobré Vůle – Nadace Olgy Havlové.

 • Rok 2017

Konec roku ve Skupině ČEZ už tradičně patřil společné zaměstnanecké sbírce Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ s názvem Plníme přání, myslíme na druhé. Jedenáctý ročník pomoci byl určen dětem a mladistvým s dlouhodobým závažným onemocněním do 26 let. Během šesti týdnů vybrali mezi sebou energetici rekordní částku 2 084 625 korun, kterou poté Nadace ČEZ ještě zdvojnásobila na 4 169 250 korun. Celkově se podařilo splnit přání 75 rodin s vážně nemocnými dětmi a mladistvými a zapojilo se 1 372 zaměstnanců.

 • Rok 2016

Energetici přispěli prostřednictvím vánoční charitativní sbírky lidem se smyslovým postižením

Zaměstnanci Skupiny ČEZ napříč celou republikou letos už podesáté přispěli do charitativní sbírky s názvem Plníme přání, myslíme na druhé. Jubilejní ročník jejich pomoci potřebným byl určen těm, jež osud uvěznil více či méně do světa ticha a tmy, tedy lidem se smyslovým postižením. Během pár předvánočních týdnů energetici nastřádali rekordních 1 139 294 korun, což je téměř dvakrát tolik než vloni i letech minulých.

Výše uvedenou částku Nadace ČEZ zdvojnásobila, takže ve finále bylo mezi dvanáct organizací a desítky lidí se smyslovým hendikepem rozděleno celkem 2 278 588 korun.

 • Rok 2015

V projektu Plníme přání jsme získali prostředky na provoz a vybavení azylových domů a na podporu lidí, kteří v nich přechodně žijí.

Milion pro Azylové domy

Do projektu se zapojilo 508 zaměstnanců, kteří darovali 634.632 Kč. Nadace ČEZ částku zdvojnásobila a do osmi azylových domů tak putuje 1.269.264 Kč. Symbolické šeky, se získanou částkou pro azylový dům předáme zástupcům obdarovaných na předvánočních akcích pro zaměstnance. " To jsme nečekali, že se podaří získat od zaměstnanců a nadace tolik peněz, vyrazilo nám to dech! Děkujeme všem, kteří nás podpořili, mám slzy v očích", svěřila se po telefonu paní Novotná z Jihočeské růže. A jakou částkou jednotlivé domy najdou pod stromečkem?

 
Farní Charita Starý Knín, Azylový dům Nový Knín 164 940,0 Kč
OS Jihočeská růže, Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci 189 240,0 Kč
Oblastní charita Třebíč, Domov pro matky Třebíč        148 284,0 Kč
Kolpingova rodina, azylová zařízení v Praze             140 463,0 Kč
Oblastní charita Ústí nad Labem, Azylový dům Samaritán    141 429,0 Kč
Služby dobrého pastýře, Dům sv. Eufrasie Ludgeřovice     137 479,0 Kč
Oblastní charita Hradec Králové, Domov pro matky s dětmi     174 329,0 Kč
Městská charita Plzeň, Domov sv. Zdislavy      173 100,0 Kč
 • Rok 2014

Plníme přání rodinám z Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

V roce 2014 podpořili zaměstnanci 60 rodin, ve kterých vyrůstají děti a mladí lidé s hendikepem. Do projektu doporučilo 27 zaměstnanců děti kolegů, známých či blízkých osob, na péči o mnohé z nich se sami podílejí, či jsou v kontaktu s jejich dětmi. Zaměstnanci přispěli částkou téměř 1,5 milionu korun, Nadace ČEZ částku zdvojnásobila. Na rehabilitační pomůcky či pobyty, kompenzační pomůcky, handbiky, speciální počítače, IPady odešlo k šedesáti rodinám 3 miliony korun. Tradičně se konaly na 8 místech Velikonoční trhy chráněných dílen a v předvánočním období na 17 místech Vánoční trhy chráněných dílen. Zboží na ně dodalo více než padesát chráněných dílen z celé ČR.

 • Rok 2013

Plníme přání aneb „HELPPES“

Sami zaměstnanci si v anketě zveřejněné na Intranetu našli své téma pro předvánoční pomoc. Spojili jsme se se společností Helppes a v každém regionu, kde ČEZ působí, našli osobu, která potřebuje svého psího asistenta. Do projektu se zapojilo na 600 zaměstnanců. Šek s vepsanou částkou 1 159.330 korun si převzala Zuzana Daušová, ředitelka společnosti HELPPES na další z našich charitativních akcích, vánočních trzích chráněných dílen v Praze na Centrále. Ty byly již tradičně v našich 17 lokalitách, v sídlech společností i v elektrárnách. Pomoc asistenčním psům byl náš společný dárek pod stromeček, tradičně jsme oslavili Velikonoce v osmi lokalitách, opět prodejem zboží z chráněných dílen.

 • Rok 2012

Plníme přání „senzačním seniorům“

Projekt „Plníme přání, myslíme na druhé“ podpořil v roce 2012 celkem 28 projektů zaměřených na pomoc starším lidem. Do společné sbírky přispělo 697 zaměstnanců ze všech regionů ČR. Někteří upozornili na přání seniorů ze svého okolí, další podněty vycházely z programu SENSEN: Senzační senior, který realizuje Konto bariéry. O jednotlivých projektech se mohl každý zaměstnanec dočíst na firemním intranetu.

Díky sbírce se vybralo 525 933 korun, k nimž Nadace ČEZ přidala dalších 500 000 Kč. Peníze umožnily například nákup pomůcek pro aktivní životní styl, rehabilitaci nebo dobrovolnickou práci seniorů. Splnilo se i speciální přání týmu bývalých házenkářek a dalších sportovně založených seniorů, někteří si zacvičí, vyrazí na hory, na turistický výlet nebo do lázní.

Tradice trhů chráněných dílen

Před Vánoci proběhly v elektrárnách a pobočkách Skupiny ČEZ trhy chráněných dílen. Ty měly u zaměstnanců velký úspěch již v předchozím adventním čase. Zaměstnanci nakupovali výrobky zdravotně znevýhodněných občanů a přispívali tak na rozvoj jejich aktivit.

Plníme přání osamělým seniorům

Na sbírku navazuje podpora nové dobrovolné aktivity pro zaměstnance „Plníme přání osamělým seniorům.“ Zaměstnanci ve svém volném čase mohou v roli dobrovolníků připravit hezký zážitek seniorům a firma je podpoří až do výše tří tisíc korun.

 • Rok 2011

V roce 2011 jsme společně pomohli dvakrát.

Na jaře jsme přispěli na pomoc lidem trpícím následky živelné pohromy v Japonsku. Peněžní dar poskytlo 705 zaměstnanců. Vybranou částku 574 238 korun Nadace ČEZ zdvojnásobila. Šek na 1 148 476 korun byl předán řediteli humanitární organizace ADRA. Peníze putovaly do oblastí Sendai, Fukušima a Yamamoto, kde je využili především senioři a opuštění či handicapovaní lidé a pomohly zemědělcům při obnově plantáží jahod a jablečných sadů.

Před Vánocemi jsme podpořili 30 chráněných dílen z celé České republiky. 531 zaměstnanců přispělo finančním dárkem v částce 425 353 Kč. Nadace ČEZ ji navýšila o dalších 500 tisíc Kč. Příspěvek pomohl k pokrytí provozních nákladů, na nákup nářadí, vybavení či materiálu nebo ke zlepšení pracovních podmínek klientů řemeslnických dílen, terapeutických a výcvikových pracovišť. Některé dílny prodávaly své výrobky v adventním čase v elektrárnách a v pobočkách Skupiny ČEZ. Dárek do domácnosti si koupily stovky zaměstnanců a díky velkému zájmu tržba přesáhla částku 200 tisíc korun. V každém regionu jsme tak podpořili částkou nejméně 30 000 Kč minimálně dvě chráněné dílny. V některých z nich naši zaměstnanci pomáhají celoročně zároveň jako dobrovolníci.

 • Rok 2010

Rok 2010 pro nás byl rokem, kdy jsme pomáhali mladým lidem z náhradních rodin na startu do života. Zaměřili jsme se na dospívající mladíky a slečny, kteří vyrůstají v náhradních rodinách. Pomohli jsme jim se posunout o další krok k dospělosti a samostatnosti. Přispěli jsme jim na autoškolu, školné na hudební škole nebo vzdělávací kurz, na nájem, základní vybavení bytu nebo dílny. Nezapomněli jsme ani na ostatní děti v náhradní rodině, kterých bylo někde šest, deset i dvacet jedna.

Spolupracovali jsme s Nadací ČEZ a Nadačním fondem Rozum a Cit.

Mladé lidi pomohli do projektu vybrat sami zaměstnanci. Ti zároveň přispěli částkou 608 829 Kč a koupili 176 vánočních dárků. K získaným prostředkům přidala Nadace ČEZ částku 500 000 Kč. Vzhledem k výši finančních prostředku jsme tak mohli pomoc 50 mladým lidem z náhradních rodin na startu do života.

Do projektu se zapojilo 849 zaměstnanců, 304 kolegů si koupilo Dárcovské certifikáty podepsané některou ze známých osobností (Jiří Bartoška, Petr Vichnar, Jaroslav Pouzar, Heidi Janků, Pavel Šporcl, Petr Bende, Martin Straka, Jakub Houška a  Levell Sanders) v hodnotě 99 169 Kč. Komu se zdál finanční příspěvek neosobní, mohl ještě koupit dárek členům náhradní rodiny.

 • Rok 2009

V tomto roce jsme naši pomoc soustředili na pomoc při zařazení do života handicapovaných. Zde jsme navázali spolupráci s Nadací Chartou 77 – Kontem Bariéry a poprvé i naší Nadací ČEZ.

Ve třetím charitativním ročníku akce zaměstnanců Skupiny ČEZ jsme přispěli handicapovaným na zakoupení potřebných zdravotnických pomůcek. Zájem pomáhat předčil původní očekávání. Díky štědrosti zaměstnanců Skupiny ČEZ se pomoci dostalo 13 lidem v různých regionech. Celkem se vybrala částka 543 366 Kč. K výsledné částce přidala Nadace ČEZ dalších 300 000 Kč.

 • Rok 2008

Využili jsme znalostí z pilotního projektu a rozšířili projekt napříč celou republikou. Podařilo se nám zajistit 1 120 dárků pro děti z 38 dětských domovů a ústavů sociální péče. Všechny dárky se nejprve shromáždily pod vánočními stromy ve 22 lokalitách napříč republikou. Postupně jsme je předávali dětem v domovech nebo jejich tetám. Dárky měly přibližnou hodnotu 500 Kč/kus, mnohdy se ale jednalo o dárky nákladnější.

 • Rok 2007

Jednalo se o pilotní projekt. Oslovili jsme tři dětské domovy a na základě jejich přání nakoupili zaměstnanci konkrétní dárky, které jsme jim následně osobně předali. Celkem se podařilo obdarovat 126 dětí.