Být dobrým partnerem

Zaměstnanecké granty

O Zaměstnanecký grant do výše až 30.000 korun může Nadaci ČEZ požádat kterákoliv veřejně prospěšná organizace, ve které se aktivně angažují  zaměstnanci Skupiny ČEZ - ať už se ve svém volném čase nezištně věnují práci s dětmi, seniory, handicapovanými, nebo aktivitám v zájmových, sportovních a dalších organizacích. Podmínkou je, aby organizace, do jejíž činnosti jsou zaměstnanci  aktivně zapojeni, požádala Nadaci ČEZ o grant a zaměstnanci i přidali své doporučení.

Zaměstnanecké granty 2020
I přes nepříznivou situaci pandemie COVID se do tohoto ročníku zapojilo 6955 zaměstnanců, kteří svoje hlasy rozdělili mezi 247 nominovaných projektů. Na základě nejvyššího počtu hlasů a rozhodnutí správní rady nadace bylo nakonec vybráno 102 projektů, které byly podpořeny částkou 3 02 5796 Kč.

Zaměstnanecké granty 2019
Do tohoto ročníku se zapojilo 7682 zaměstnanců, kteří rozdělili celkem 16 158 hlasů mezi 247 nominovaných projektů. Na základě nejvyššího počtu hlasů a rozhodnutí správní rady nadace bylo nakonec vybráno 103 projektů, které byly podpořeny částkou 3 048 897 Kč.

Zaměstnanecké granty 2018
Už pošesté se mohli zaměstnanci Skupiny ČEZ ucházet o možnost získání finanční podpory pro organizaci ve které se ve svém volném čase angažují. Letos získalo podporu 103 projektů, mezi které bylo rozděleno 3 051 990 korun. Dorazilo 225 žádostí a o jejich podpoře mohl svými třemi hlasy rozhodnout každý zaměstnanec. Zapojilo se 7 301 zaměstnanců, kteří projekty podpořili celkovým počtem 15 911 hlasů. 67 projektů bylo vybráno podle nejvyššího počtu hlasů a 36 projektů na základě rozhodnutí Správní rady Nadace ČEZ.

Zaměstnanecké granty 2017
Celkem jsme přijali v  tomto ročníku 262 žádostí a finálně z nich bylo podpořeno 102 projektů ve finanční hodnotě 3 011 600 Kč. Do hlasování se zapojilo 7 709 zaměstnanců a rozdali 17 227 hlasů– každý zaměstnanec měl tři hlasy.

Zaměstnanecké granty 2016
Přijali jsme 271 žádostí neziskových organizací. Do hlasování o Zaměstnaneckých grantech se zapojilo 8009 kolegů, kteří svými 17 404 hlasy přispěli k rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ. Ta rozhodla o podpoře 103 projektů za více než 3 miliony korun.

Zaměstnanecké granty 2015
V zaměstnanecké anketě hlasovalo  8009 zaměstnanců. Schváleno bylo celkem 101 projektů v celkové částce 3 010 472 Kč. I letos tvoří téměř polovinu schválených žádostí podpora sportovních klubů, v četnosti následují volnočasové aktivity, pomoc potřebným a dobrovolní hasiči.

Zaměstnanecké granty 2014
V zaměstnanecké anketě hlasovalo  6452 zaměstnanců. Správní rada  vzala výsledky ankety v úvahu a schválila 105 projektů v celkové částce 3 027 663 Kč. Největší podporu získaly sportovní kluby, jejich projekty tvořily celou polovinu schválených projektů. Nejúspěšnější byli kolegové ze severní Moravy, získali 25 grantů, dále Dukovany (19) a severní Čechy (16).

Zaměstnanecké granty 2013
Celkem jsme přijali 253 kompletních žádostí, které splnily podmínky grantového programu. V zaměstnanecké anketě hlasovalo 5024 zaměstnanců. Správní rada posoudila všech 253 žádostí, přičemž vzala v úvahu výsledky ankety. Celkem  schválila 107 projektů v celkové částce 3 041 085 Kč. O úspěchu mohli své organizace informovat sami zaměstnanci – patroni projektů.