Podporujeme výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj ve Skupině ČEZ zaměřujeme na stávající aktiva i na rozvoj budoucích příležitostí v oblasti nové energetiky.

Díky zavedenému systému centrální koordinace výzkumu a vývoje ve Skupině ČEZ je možné provádět klíčové výzkumně-vývojové aktivity optimální formou řešení projektů napříč Skupinou ČEZ s cíleným využitím skupinových synergií a disponibilních zdrojů. Aktivity v oblasti výzkumu  a vývoje přirozeně reflektují aktuální i očekávané energetické trendy. Důraz je kladen především na oblasti a témata s výrazným aplikačním potenciálem a také na aktivity snižující enviromentální dopady podnikání Skupiny ČEZ.

Výstupy projektů jsou aplikovány ve Skupině ČEZ a přispívají ke zlepšení ekologických, bezpečnostních a ekonomických parametrů zařízení Skupiny ČEZ nebo k získání informací pro rozhodnutí o realizaci rozvojových záměrů. Zaměřujeme se zejména na oblast jaderné energetiky, materiálového inženýrství a využití nízkoemisních zdrojů energie, například na rozvoj vodíkových technologií. Z projektů se v současnosti realizuje například výzkum imisí nebo vývoj energetického využití odpadů.

Zajímavé informace o výzkumu a vývoji ve Skupině ČEZ najdete ZDE.

Můžete se také inspirovat na Světu energie