Zajistit udržitelný provoz

Energetická bezpečnost a soběstačnost ČR

Řešení otázky energetické bezpečnosti státu vnímáme jako své poslání. Podpora hospodářského růstu a životní úrovně lidí je pro nás odpovědným úkolem v pravém slova smyslu.

Patříme mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a uvědomujeme si náš závazek k odpovědnému chování. Velký díl odpovědnosti cítíme vůči svému největšímu akcionáři, kterým je Česká republika. Za 24 let existence ČEZ odvedla společnost státu jen na dividendách téměř 150 miliard Kč, celkové odvody do státní pokladny přesáhly částku 570 miliard korun. Ekonomické úspěchy Skupiny ČEZ současně vytvářejí zázemí celému podnikatelskému prostředí České republiky – svým působením vytváříme více než 100 tisíc pracovních míst a od vzniku akciové společnosti ČEZ v roce 1992 jsme v České republice investovali stovky miliard korun, ze kterých měly prospěch domácí firmy a pochopitelně i jejich zaměstnanci.

Skupina ČEZ se vůči zákazníkům chová odpovědně také v oblasti propagace úsporných opatření při odběru elektrického proudu. Ta směřují jednak k řešení očekávaného nedostatku výrobní kapacity zdrojů Skupiny ČEZ v budoucích desetiletích a k zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky, tak k minimalizaci výdajů domácností za elektřinu a tedy ke zvýšení jejich životní úrovně. Skupina ČEZ nedokáže snížit cenu elektřiny, tu určuje trh. Může však prostřednictvím odborného poradenství i v rámci přímé spolupráce se zákazníky vysvětlit, jak lze elektrickou energii ušetřit.