Čerpání dotací – Modernizační fond

Projekty Skupiny ČEZ spolufinancované z Modernizačního fondu

1. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem "TDK – Horkovodní biomasová kotelna a horkovodní plynová kotelna", reg. č. 7210100002. Předmětem projektu je náhrada dosud využívaných uhelných kotlů v teplárně ve Dvoře Králové nad Labem novými kotelnami na biomasu a zemní plyn, doplněnými o horkovodní zásobník tepla. Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší, vyšší využití obnovitelných zdrojů (biomasy) a zajištění udržitelného provozu soustavy centrálního zásobování teplem ve městě. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

2. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem "Výstavba ZEVO v elektrárenské lokalitě Mělník", reg. č. 7210200004. Předmětem projektu je vybudování zařízení na energetické využití odpadu, které bude umístěno v areálu teplárny Mělník. Cílem projektu je zajištění ekologického a cenově dostupného tepla pro Prahu a další zásobované lokality. Energie z odpadu zpracovaného v souladu s odpadovou hierarchií nahradí spotřebu hnědého uhlí, čímž dojde ke snížení produkovaných emisí. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

3. Energotrans, a.s. realizuje projekt s názvem „EGT – přechod k nízkoemisní výrobě tepla a elektrické energie, etapa 1.“, reg. č. 7220100019.

Předmětem projektu je vybudování paroplynového zdroje v areálu teplárny Mělník. Výstavba umožní částečnou náhradu uhlí za zemní plyn, což výrazně přispěje ke snížení emisí, ale také k omezení dopravy či hluku a prašnosti v lokalitě.

Nově vzniklý teplárenský zdroj bude sloužit převážně pro dodávky tepla do horkovodů Praha a Mělník a v neposlední řadě také pro dodávky elektřiny do rozvodové sítě. Vedle paroplynového zdroje dojde také k výstavbě horkovodního akumulátoru a dalších souvisejících investic. Dokončení projektu je plánováno na rok 2028. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

 

Výzva RES+ č. 2/2021 - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

1. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Dolní Litvínov“, reg. č. 7211200029. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 18 638,75 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

2. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Dolní Podluží“, reg. č. 7211200030. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 10 121,15 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

3. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE EPC Vlečka“, reg. č. 7211200033. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 9 574,5 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

4. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Ledvice“, reg. č. 7211200037. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 7 546,5 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

5. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Město Albrechtice I“, reg. č. 7211200039. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 4 095 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

6. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Odkaliště T“, reg. č. 7211200040. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 44 986,5 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

7. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Okrouhlička“, reg. č. 7211200041. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 1 950 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

8. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Osek u Rokycan“, reg. č. 7211200042. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 7 389,2 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

9. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Růžodol“, reg. č. 7211200044. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 9 587,5 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

10. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Tachov“, reg. č. 7211200045. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 4 295,2 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

11. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Temelín“, reg. č. 7211200046. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 3 997,5 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

12. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Tušimice-Skládka paliva č.3“, reg. č. 7211200047. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 3 856,58 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

13. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Týn u Lomnice II“, reg. č. 7211200048. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 22 495,2 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

14. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Vrskmaň“, reg. č. 7211200049. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 4 758 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

15. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Vyklice“, reg. č. 7211200050. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 4 387,5 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

16. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Vysočany Hráz“, reg. č. 7211200051. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 5 997,55 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

17. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Záluží u Litvínova I“, reg. č. 7211200052. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 9 594 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

Výzva RES+ č. 1/2022 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

1. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Tasovice“, reg. č. 7221100180. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 990 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

2. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Štěchovice - plovoucí“, reg. č. 7221100181. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 990 kWp. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

Výzva RES+ č. 2/2022 - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

1. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Andělská Hora“, reg. č. 7221200067. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 1787,50 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

2. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Boněnov“, reg. č. 7221200069. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 1402,50 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

3. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Bratříkovice“, reg. č. 7221200071. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 2893,80 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

4. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Bruntál“, reg. č. 7221200074. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 14398,80 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

5. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Břidličná“, reg. č. 7221200075. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 47995,20 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

6. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Dolní Sekyřany“, reg. č. 7221200079. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 5162,30 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

7. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE ELE Fučík“, reg. č. 7221200080. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 46313,80 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

8. Energotrans, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE EMĚ Skládka paliva“, reg. č. 7221200081. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 7260 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

9. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Chabařovice II“, reg. č. 7221200084. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 3646,50 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

10. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Knín“, reg. č. 7221200087. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 21067,20 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

11. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Komárov u Dvora Králové“, reg. č. 7221200098. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 8299,20 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

12. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Komárov u Opavy“, reg. č. 7221200100. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 4897,20 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

13. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Mikulovice u Jeseníka“, reg. č. 7221200115. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 6415,50 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

14. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Plav“, reg. č. 7221200112. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 2296,25 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

15. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Prunéřov I“, reg. č. 7221200110. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 242602,80 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

16. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Strachotice“, reg. č. 7221200106. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 6583,20 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

17. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Světlá Hora“, reg. č. 7221200111. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 8986,25 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

18. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Teplárna Trmice“, reg. č. 7221200117. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 3753,75 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

19. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Tušimice II“, reg. č. 7221200122. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 126 693,60 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

20. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Ušák I“, reg. č. 7221200121. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 23117,05 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

21. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Vítkov“, reg. č. 7221200120. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 7195,50 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

22. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Vřesina u Opavy“, reg. č. 7221200119. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 14492,40 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

23. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Vysočany – Plató“, reg. č. 7221200118. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 115711,20 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

24. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem „FVE Zbrod I“, reg. č. 7221200099. Cílem projektu je výstavba nové FVE s instalovaným výkonem 4745,00 kWp. Hlavním přínosem projektu je zvýšení podílu výroby energie z OZE a omezení využívání fosilních zdrojů. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.