Program č. 1 „Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)"

1. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem "TDK – Horkovodní biomasová kotelna a horkovodní plynová kotelna", reg. č. 7210100002. Předmětem projektu je náhrada dosud využívaných uhelných kotlů v teplárně ve Dvoře Králové nad Labem novými kotelnami na biomasu a zemní plyn, doplněnými o horkovodní zásobník tepla. Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší, vyšší využití obnovitelných zdrojů (biomasy) a zajištění udržitelného provozu soustavy centrálního zásobování teplem ve městě. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

2. ČEZ, a. s. realizuje projekt s názvem "Výstavba ZEVO v elektrárenské lokalitě Mělník", reg. č. 7210200004. Předmětem projektu je vybudování zařízení na energetické využití odpadu, které bude umístěno v areálu teplárny Mělník. Cílem projektu je zajištění ekologického a cenově dostupného tepla pro Prahu a další zásobované lokality. Energie z odpadu zpracovaného v souladu s odpadovou hierarchií nahradí spotřebu hnědého uhlí, čímž dojde ke snížení produkovaných emisí. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.

3. Energotrans, a.s. realizuje projekt s názvem „EGT – přechod k nízkoemisní výrobě tepla a elektrické energie, etapa 1.“, reg. č. 7220100019.

Předmětem projektu je vybudování paroplynového zdroje v areálu teplárny Mělník. Výstavba umožní částečnou náhradu uhlí za zemní plyn, což výrazně přispěje ke snížení emisí, ale také k omezení dopravy či hluku a prašnosti v lokalitě.

Nově vzniklý teplárenský zdroj bude sloužit převážně pro dodávky tepla do horkovodů Praha a Mělník a v neposlední řadě také pro dodávky elektřiny do rozvodové sítě. Vedle paroplynového zdroje dojde také k výstavbě horkovodního akumulátoru a dalších souvisejících investic. Dokončení projektu je plánováno na rok 2028. Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu.