Zajistit udržitelný provoz

Informace dle energetického zákona č.458/2000 Sb.

Dle zákona č.458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění je společnost ČEZ, a. s., povinna zveřejňovat tyto údaje:

  1. Podíl zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny
  2. Dopad výroby elektřiny na životní prostředí
  3. Informace o celkové směsi paliv dodavatele

 

Jednotlivé druhy výroben a jejich podíly na celkovém „palivovém“ mixu výrobce ČEZ, a. s. v roce 2023

Uhelné elektrárny 27,29 %
Jaderné elektrárny 65,77 %
Plynové elektrárny 3,62 %
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 3,32 %
z toho:       vodní  2,46 %
                    větrné 0,00 %
                    biomasa 0,86 %
                    solární 0,00 %
                    ostatní 0,00 %
Celkem 100 %
Labeling elektřiny 2023