Informace o celkové směsi paliv dodavatele za rok 2007

(dle §30, odst. 2, písm. e), bod 1 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Elektřina dodávaná konečným zákazníkům Skupiny ČEZ je složena z elektřiny vyrobené ve vlastních zdrojích, elektřiny pořízené od nezávislých výrobců elektřiny (výrobní mix je uvedený na příslušných webových stránkách těchto výrobců) a z elektřiny nakoupené od nezávislých obchodníků s elektřinou.

Původ elektřiny dodávané konečným zákazníkům Skupinou ČEZ:

Uhelné elektrárny 39,63%
Jaderné elektrárny 24,97%
Ostatní (neidentifikováno) 34,04%
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 1,36%
  vodní elektrárny 1,11%
  biomasa 0,24%
  větrné elektrárny 0,00%
  fotovoltaika 0,00%
  ostatní (neidentifikováno) 0,01%