Informace o celkové směsi paliv dodavatele za rok 2008

(dle §30, odst. 2, písm. e), bod 1 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Elektřina dodávaná konečným zákazníkům Skupiny ČEZ je složena z elektřiny vyrobené ve vlastních zdrojích, elektřiny pořízené
od nezávislých výrobců elektřiny (výrobní mix je uvedený na příslušných webových stránkách těchto výrobců) a z elektřiny
nakoupené od nezávislých obchodníků s elektřinou.

Původ elektřiny dodávané konečným zákazníkům Skupinou ČEZ:

Uhelné elektrárny 28,93%
Jaderné elektrárny 21,48%
Ostatní (neidentifikováno) 48,31%
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 1,28%