Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2012

(dle §30, odst. 2, písm. e), bod 2 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona o ovzduší z roku 1991, ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Změřené hodnoty emisí, imisí a vypočtené podíly uhelných elektráren na znečištění ovzduší v jejich okolí a množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny jsou od konce roku 2003 přístupné prostřednictvím internetových stránek ČEZ.

Skupina ČEZ v ČR: Hodnoty emisí za rok 2012

 • CO2 31 552 076 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 45 028 tun
 • SOx 48 164 tun
 • CO 5 666 tun
 • TZL 2 293 tun

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2012

1) Palivo

 • Předáno SÚRAO - 0,00 tun
 • Produkce paliva - 79,50 tun

2) Pevné a zpevněné radioaktivní odpady

 • Předáno SÚRAO - 573,50 tun
 • Produkce - 540,09 tun

Mix výrobce Elektrárna Chvaletice

 • CO2 3 376 802 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 4 062 tun
 • SOx 3 257 tun
 • CO 288 tun
 • TZL 269 tun

Mix výrobce Elektrárna Počerady

 • CO2 5 966 653 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 398 tun
 • SOx 6 608 tun
 • CO 1 551 tun
 • TZL 337 tun

Mix výrobce Energotrans

 • CO2 1 895 779 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 2 205 tun
 • SOx 2 304 tun
 • CO 562 tun
 • TZL 125 tun

Mix výrobce Teplárna Trmice

 • CO2 722 226 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 1 154 tun
 • SOx 2 200 tun
 • CO 204 tun
 • TZL 12 tun

Mix výrobce Energetické centrum Jindřichův Hradec

 • CO2 1 062 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 64 tun
 • SOx 18 tun
 • CO 156 tun
 • TZL 3 tun