Informace o celkové směsi paliv dodavatele za rok 2012

(dle §28, odst. 1, písm. d), bod 1 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Elektřina dodávaná konečným zákazníkům Skupiny ČEZ je složena z elektřiny vyrobené ve vlastních zdrojích, elektřiny pořízené od nezávislých výrobců elektřiny (výrobní mix je uvedený na příslušných webových stránkách těchto výrobců) a z elektřiny nakoupené od nezávislých obchodníků s elektřinou.

Původ elektřiny dodávané konečným zákazníkům Skupinou ČEZ

 

Uhelné elektrárny 40,48 %
Jaderné elektrárny 38,31 %
Plynové elektrárny 1,00%
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 3,25 %
Ostatní (neidentifikováno) 16,97 %