Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2013

(dle §30, odst. 2, písm. e), bod 2 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Pozn.: změřené hodnoty emisí (emisní koncentrace) na webu ČEZ nezveřejňujeme, nejedná se o zákonnou povinnost. Tento reporting probíhá oficiálně prostřednictvím webu státní správy. Dále již delší dobu nejsou zpracovávány zprávy hodnotící podíl uhelných elektráren na znečištění ovzduší.

výrobny ČEZ, a.s., v ČR: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2013

 • CO2 16 425 211 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 18 405,89 tun
 • SOx 28 868,16 tun
 • CO 2 947,40 tun
 • TZL 1 253,24 tun

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2013

1) Palivo

 • Předáno SÚRAO - 0,00 tun
 • Produkce paliva - 76 tun

2) Pevné a zpevněné radioaktivní odpady

 • Předáno SÚRAO - 407,70 tun
 • Produkce - 388,09 tun

Ostatní výrobny SKupiny Čez: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2013

Mix výrobce Elektrárna Dětmarovice

 • CO2 1 899 806 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 2 755,26 tun
 • SOx 1 339,89 tun
 • CO 96,26 tun
 • TZL 91,89 tun

Mix výrobce Elektrárna Počerady

 • CO2 5 396 799 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 10 314,95 tun
 • SOx 5 971,03 tun
 • CO 1 540,74 tun
 • TZL 341,95 tun

Mix výrobce Energotrans

 • CO2 1 866 481 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 2 194,07 tun
 • SOx 2 073,09 tun
 • CO 374,63 tun
 • TZL 147,08 tun

Mix výrobce Teplárna Trmice (jedná se o hodnoty do 30. 9. 2013, od 1. 10. 2013 je součástí ČEZ, a. s.)

 • CO2 366 132 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 582,31 tun
 • SOx 1 151,26 tun
 • CO 113,6 tun
 • TZL 5,82 tun

Mix výrobce Energetické centrum Jindřichův Hradec

 • CO2 1 050 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 65,15 tun
 • SOx 19,39 tun
 • CO 201,81 tun
 • TZL 0,95 tun