Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2014

(dle §30, odst. 2, písm. l), bod 2 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Pozn.: změřené hodnoty emisí (emisní koncentrace) na webu ČEZ nezveřejňujeme, nejedná se o zákonnou povinnost. Tento reporting probíhá oficiálně prostřednictvím webu státní správy. Dále již delší dobu nejsou zpracovávány zprávy hodnotící podíl uhelných elektráren na znečištění ovzduší.

výrobny ČEZ, a.s., v ČR: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2014

 • CO2 24 736 722 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 31 091 tun
 • SOx 37 785 tun
 • CO 5 259 tun
 • TZL 1 722 tun

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2014

1) Palivo

 • Předáno SÚRAO - 0,00 tun
 • Produkce paliva - 78,8 tun

2) Pevné a zpevněné radioaktivní odpady

 • Předáno SÚRAO - 666,30 tun
 • Produkce - 687,60 tun

Ostatní výrobny SKupiny Čez: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2014

Mix výrobce Elektrárna Dětmarovice

 • CO2 1 952 820 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 2 787,8 tun
 • SO2 1 137,1 tun
 • CO 95,0 tun
 • TZL 86,4 tun

Mix výrobce Elektrárna Počerady

 • CO2 4 741 866 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 8 032,201 tun
 • SO2 5 317,054 tun
 • CO 1 487,818 tun
 • TZL 295,488 tun

Mix výrobce Energotrans

 • CO2 1 560 120 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 1 781,454 tun
 • SO2 1 830,268 tun
 • CO 320,007 tun
 • TZL 142,978 tun

Mix výrobce Energetické centrum Jindřichův Hradec

 • CO2 0 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 76,42 tun
 • SOx 44,98 tun
 • CO 60,47 tun
 • TZL 1,46 tun