Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2016

(dle § 23 a 28 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Pozn.: změřené hodnoty emisí (emisní koncentrace) na webu ČEZ nezveřejňujeme, nejedná se o zákonnou povinnost. Tento reporting probíhá oficiálně prostřednictvím webu státní správy. Dále již delší dobu nejsou zpracovávány zprávy hodnotící podíl uhelných elektráren na znečištění ovzduší.

výrobny ČEZ, a.s. v ČR: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2016

 • CO2 27 666 116 t (= kusů povolenek)
 • NOX 25 092 t
 • SOX 25 337 t
 • CO 6 602 t
 • TZL 1 521 t

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2016

1) Palivo

 • Předáno SÚRAO - 0,00 tun
 • Produkce paliva - 69,20 tun

2) Pevné a zpevněné radioaktivní odpady

 • Předáno SÚRAO - 356,01 tun
 • Produkce - 300,41 tun

Ostatní výrobny SKupiny Čez: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2016

Mix výrobce Elektrárna Dětmarovice

 • CO2 2 304 421,14 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 2 253,83 tun
 • SOx 1 319,57 tun
 • CO 102,07 tun
 • TZL 97,09 tun

Mix výrobce Elektrárna Počerady

 • CO2 5 835 378 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 6 175 tun
 • SO2 5 527 tun
 • CO 2 057 tun
 • TZL 257 tun

Mix výrobce Energotrans

 • CO2 1 715 348,88 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 1 583,25 tun
 • SO2 2 324,92 tun
 • CO 619,86 tun
 • TZL 93,84 tun

Mix výrobce Energetické centrum, s. r. o., Jindřichův Hradec

 • CO2 0 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 0,83 tun
 • SOx 3,09 tun
 • CO 0,16 tun
 • TZL 0,14 tun

Mix výrobce Energocentrum Vítkovice, a. s.

 • CO2 155 278 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 345,0 tun
 • SO2 482,1 tun
 • CO 43,6 tun
 • TZL 5,6 tun

Mix výrobce Elektrárna Tisová, a. s.

 • CO2 1 287 040,58 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 1 201,23 tun
 • SOx 3 732,83 tun
 • CO 599,75 tun
 • TZL 54,89 tun

Palivový mix ostatní společnosti 2016