Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2018

(dle § 23 a 28 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákonač. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Pozn.: změřené hodnoty emisí (emisní koncentrace) na webu ČEZ nezveřejňujeme, nejedná se o zákonnou povinnost. Tento reporting probíhá oficiálně prostřednictvím webu státní správy. Dále již delší dobu nejsou zpracovávány zprávy hodnotící podíl uhelných elektráren na znečištění ovzduší.

Výrobny ČEZ, a.s., v ČR: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2018

 • CO2 14 743 273,80 t (= kusů povolenek)
 • NOX 12 275,33 t
 • SOX 10 976,34 t
 • CO 3 285,67 t
 • TZL 897,80 t

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2018

1) Palivo

 • Předáno SÚRAO - 0,00 tun
 • Produkce paliva - 93,80 tun

2) Pevné a zpevněné radioaktivní odpady

 • Předáno SÚRAO - 391,25 tun
 • Produkce - 360,12 tun

Ostatní výrobny SkuPiny ČEZ: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2018

Mix výrobce Elektrárna Dětmarovice

 • CO2 1 198 768,66 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 1 149,59 tun
 • SOx 893,04 tun
 • CO 59,64 tun
 • TZL 59,64 tun

Mix výrobce Elektrárna Počerady

 • CO2 5 498 301,86 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 5 221,48 tun
 • SO2 5 140,00 tun
 • CO 2 168,82 tun
 • TZL 312,72 tun

Mix výrobce Energotrans, a. s. (Elektrárna Mělník 1)

 • CO2 449 515,42 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 392,55 tun
 • SOx 632,64 tun
 • CO 138,57 tun
 • TZL 32,23 tun

Mix výrobce Energetické centrum, s. r. o., Jindřichův Hradec

 • CO2 0 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 44,27 tun
 • SOx 7,63 tun
 • CO 217,89 tun
 • TZL 1,05 tun

Mix výrobce Energocentrum Vítkovice, a. s.

 • CO2 67 746,18 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 150,91 tun
 • SOx 188,27 tun
 • CO 15,54 tun
 • TZL 6,89 tun

Palivový mix ostatní společnosti 2018