Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2019

(dle § 23 a 28 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Pozn.: změřené hodnoty emisí (emisní koncentrace) na webu ČEZ nezveřejňujeme, nejedná se o zákonnou povinnost. Tento reporting probíhá oficiálně prostřednictvím webu státní správy. Dále již delší dobu nejsou zpracovávány zprávy hodnotící podíl uhelných elektráren na znečištění ovzduší.

VÝROBNY ČEZ, a.s., v ČR: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2019

 • CO2 15 913 532,17 t (= kusů povolenek)
 • NOX 12 701,15 t
 • SOX 10 259,93 t
 • CO 3 921,45 t
 • TZL 862,46 t

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2019

1) Palivo

 • Předáno SÚRAO - 0,00 tun
 • Produkce paliva - 61,51 tun

2) Pevné a zpevněné radioaktivní odpady

 • Vyprodukováno a předáno SÚRAO - 370 tun

Ostatní výrobny SKupiny Čez: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2019

Mix výrobce Elektrárna Dětmarovice

 • CO2 480 962,29 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 382,57 tun
 • SOx 290,84 tun
 • CO 18,86 tun
 • TZL 13,19 tun

Mix výrobce Elektrárna Počerady

 • CO2 4 696 778,73 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 4 567,89 tun
 • SO2 4 652,97 tun
 • CO 1 766,98 tun
 • TZL 316,02 tun

Mix výrobce Energotrans, a. s. (Elektrárna Mělník 1)

 • CO2 368 545,92 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 300,91 tun
 • SOx 271,88 tun
 • CO 109,31 tun
 • TZL 16,92 tun

Mix výrobce Energetické centrum, s. r. o., Jindřichův Hradec

 • CO2 0 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 45,32 tun
 • SOx 18,0 tun
 • CO 158,68 tun
 • TZL 0,42 tun

Mix výrobce Energocentrum Vítkovice, a. s.

 • CO2 11 902,56 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 14,25 tun
 • SOx 16,47 tun
 • CO 1,02 tun
 • TZL 1,08 tun
Palivový mix ostatní společnosti 2019