Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2020

(dle § 23 a 28 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Pozn.: změřené hodnoty emisí (emisní koncentrace) na webu ČEZ nezveřejňujeme, nejedná se o zákonnou povinnost. Tento reporting probíhá oficiálně prostřednictvím webu státní správy. Dále již delší dobu nejsou zpracovávány zprávy hodnotící podíl uhelných elektráren na znečištění ovzduší.

VÝROBNY ČEZ, a.s., v ČR: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2020

 • CO2 11 225 584,46 t (= kusů povolenek)
 • NOX 8 361,24 t
 • SOX 4 886,63 t
 • CO 2 841,96 t
 • TZL 531,12 t

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2020

1) Palivo

 • Předáno SÚRAO - 0,00 tun
 • Produkce paliva - 74,25 tun

2) Pevné a zpevněné radioaktivní odpady

 • Vyprodukováno a předáno SÚRAO - 311 tun

Ostatní výrobny SKupiny Čez: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2020

Mix výrobce Elektrárna Dětmarovice

 • CO2 307 180,60 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 236,84 tun
 • SOx 164,67 tun
 • CO 13,70 tun
 • TZL 7,71 tun

Mix výrobce Elektrárna Počerady

 • CO2 4 533 264,63 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 4 547,74 tun
 • SOx 3 817,73 tun
 • CO 1 505,40 tun
 • TZL 395,42 tun

Mix výrobce Energotrans, a. s. (Elektrárna Mělník 1)

 • CO2 457 824,70 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 366,95 tun
 • SOx 138,08 tun
 • CO 107,95 tun
 • TZL 21,27 tun

Mix výrobce Energetické centrum, s. r. o., Jindřichův Hradec

 • CO2 0 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 42,83 tun
 • SOx 22,41 tun
 • CO 43,93 tun
 • TZL 0,18 tun
Palivový mix ostatní společnosti 2020