Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2021

(dle § 23 a 28 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Pozn.: změřené hodnoty emisí (emisní koncentrace) na webu ČEZ nezveřejňujeme, nejedná se o zákonnou povinnost. Tento reporting probíhá oficiálně prostřednictvím webu státní správy. Dále již delší dobu nejsou zpracovávány zprávy hodnotící podíl uhelných elektráren na znečištění ovzduší.

VÝROBNY ČEZ, a.s., v ČR: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2021

  • CO2 11 709 238,80 t (= kusů povolenek)
  • NOX 8 419,69 t
  • SOX 3 699,08 t
  • CO 2 879,85 t
  • TZL 491,62 t

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2021

1) Palivo

  • Předáno SÚRAO - 0,00 tun
  • Produkce paliva - 71,74 tun

2) Pevné a zpevněné radioaktivní odpady

  • Vyprodukováno a předáno SÚRAO - 382 tun