Zajistit udržitelný provoz

Rozvíjíme, sdílíme a předáváme znalosti a zkušenosti

Znalostí a zkušeností svých zaměstnanců si Skupina ČEZ velmi cení. Podporou kultury sdílení vzájemných znalostí, jejich rozšiřování a archivace pro budoucí generace zajišťuje ČEZ dlouhodobou kontinuitu, bezpečnost a efektivitu provozu. Uchování, sdílení a využití interního know-how k dalšímu rozvoji společnosti se věnuje systém řízení znalostí (Knowledge Management).

Pro zajištění udržitelného provozu v oblasti výroby a distribuce je pro Skupinu ČEZ zásadní zabezpečit generační obměnu kvalifikovaného personálu. To je dlouhodobě spojeno s aktivním zapojením firmy ve prospěch popularizace technického vzdělávání. Záměrem je být pro inovativní a kreativní lidi žádaným zaměstnavatelem.

Vzdělávací portál ČEZ je jednou z cest k motivaci studentů či absolventů spojit svou kariéru se Skupinou ČEZ. Informuje např. o pořádání matematických a fyzikálních olympiád a Letních univerzit.