Elevion Group

V současnosti zahrnuje Elevion Group více než 40 společností, působí v jedenácti zemích a má zákazníky mezi průmyslovými podniky, municipalitami a veřejnými organizacemi. Ročně Elevion Group zrealizuje více než čtyři tisíce projektů nejrůznějšího rozsahu, navržených na míru specifickým požadavkům každého zákazníka. Mezi poskytované služby patří např.: modernizace energetického a tepelného hospodářství, modernizace osvětlení, energetické audity, výstavba decentralizovaných energetických zdrojů (kogenerační a třígenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny, plynové kotelny atd.), vzduchotechnické instalace, výstavba, provoz, servisování a údržba technických systémů, projekty energetických úspor a mnohé další.