Koncern ČEZ

Společnost ČEZ, a. s., stojí jako řídící osoba v čele koncernu, jehož součástí jsou následující řízené osoby:

 • AirPlus, spol. s r.o.
 • Areál Třeboradice, a.s.
 • AZ KLIMA a.s.
 • ČEZ Distribuce, a. s.
 • ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
 • ČEZ Energetické služby, s.r.o.
 • ČEZ Energo, s.r.o.
 • ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
 • ČEZ ESCO, a.s.
 • ČEZ ICT Services, a. s.
 • ČEZ Invest Slovensko, a.s.
 • ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
 • ČEZ Prodej, a.s.
 • ČEZ Teplárenská, a.s.
 • Domat Control System s.r.o.
 • Elektrárna Dukovany II, a. s.
 • Elektrárna Temelín II, a. s.
 • Energetické centrum s.r.o.
 • Energotrans, a.s.
 • ENESA, a.s.
 • EP Rožnov, a.s.
 • HA.EM OSTRAVA, s.r.o.
 • in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
 • KART, spol. s r.o.
 • MARTIA a.s.
 • OSC, a.s. (od 1.2.2023)
 • PRODECO, a.s.
 • Revitrans, a.s.
 • Severočeské doly a.s.
 • SD - Kolejová doprava, a.s.
 • Telco Infrastructure, s.r.o.
 • Telco Pro Services, a. s.
 • TENAUR, s.r.o.
 • Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

U společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o., je koncernové řízení uplatňováno při plném respektování všech požadavků pravidel unbundlingu vyplývajících z Energetického zákona a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU ve znění pozdějších předpisů.

Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.