Koncern ČEZ

Společnost ČEZ, a. s., stojí jako řídící osoba v čele koncernu, jehož součástí jsou dále následující řízené osoby:

Areál Třeboradice, a.s., ČEZ Bohunice a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Energetické produkty, s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., ČEZ ESCO, a.s., ČEZ ICT Services, a. s., ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ Prodej, a.s.,  ČEZ Teplárenská, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., Elektrárna Dukovany II, a. s., Elektrárna Mělník III, a. s., Elektrárna Počerady, a.s., Elektrárna Temelín II, a. s., Energetické centrum s.r.o., Energotrans, a.s., MARTIA a.s., PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., Severočeské doly a.s., SD - Kolejová doprava, a.s. a Telco Pro Services, a. s.    

U společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o., je koncernové řízení uplatňováno při plném respektování všech požadavků pravidel unbundlingu vyplývajících z Energetického zákona a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/72/ES.

Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.