Informace o společnosti

Společnost Areál Třeboradice, a.s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název

Areál Třeboradice, a. s.

Sídlo

Duhová 2/1444
Praha 4
140 00

29132282

DIČ

CZ29132282

Zápis u OR

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18724

Rok založení

2012

Základní kapitál

164 193 000 Kč

 

Společníci

 

Název společnosti

Podíl na ZK (v%)

Energotrans , a. s.

100%

 

Představenstvo společnosti

Ing. Jiří Bukovič, MBA

Předseda představenstva od 2. 6. 2021
Narozen 30. 3. 1979

Ing. Zdeněk Havlíček

Místopředseda představenstva od 2. 6. 2021
Narozen 26. 1. 1965

Ing. Jiří Pelák

Člen představenstva od 2. 6. 2021
Narozen 16. 3. 1950

 

Dozorčí rada společnosti

Mgr. Ondřej Vévoda

Předseda dozorčí rady od 23. 11. 2022
Narozen 8. 11. 1992

Ing. Jiří Cihelka

Místopředseda dozorčí rady od 2. 6. 2021
Narozen 21. 12. 1970

Ing. Miroslav Krpec

Člen dozorčí rady od 2.6. 2021
Narozen 9. 3. 1967

 

Dokumenty ke stažení

Výroční zpráva společnosti Areál Třeboradice, a.s. za rok 2022