Profil společnosti

Společnost Areál Třeboradice, a.s. zajišťuje správcovství a péči o svůj majetek v rámci svého areálu. V areálu je umístěn plynový horkovodní kotel HK5, který může být využit jako záložní zdroj pro dodávky tepla do hlavního města Praha.