Informace o společnosti

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. je jako řízená osoba součástí koncernu řízenéhospolečností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
Sídlo Bráfova tř. 1371/16
Horka-Domky
Třebíč
674 01
60698101
DIČ CZ60698101
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 14400, datum zápisu 18. března 1994
Rok založení 1994
Základní kapitál 34 000 000 Kč

Společníci

Přehled společníků ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100 %

 

Jednatelé společnosti

Ing. Petr Maralík

Narozen 10. 6. 1971
Předseda rady jednatelů společnosti od 1. 8. 2021

Ing. Petr Skopal

Narozen 13. 11. 1958
Místopředseda rady jednatelů společnosti od 4. 1. 2021

Ing. PAVEL Doležal

Narozen 6. 12. 1969
Člen rady jednatelů společnosti od 1. 1. 2021

 

Dozorčí rada společnosti

Ing. Bohdan Zronek

Předseda dozorčí rady od 25. 10. 2017

Narozen 21. 1. 1971

Ing. Jan Kalina

Místopředseda dozorčí rady od 11. 10. 2021

Narozen 9. 3. 1969

Mgr. Ing. Vojtěch Kopp

Člen dozorčí rady od 13. 4. 2010

Narozena 12. 7. 1981