Správce osobních údajů

Správcem vašich údajů je vždy ta společnost Koncernu ČEZ, které jste údaje poskytli nebo která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů.  Obvykle vaše údaje spravuje ta společnost, jejíž jste zákazníkem nebo obchodním partnerem. Pokud jste zákazníkem nebo obchodním partnerem více společností Koncernu ČEZ, spravuje každá společnost takové osobní údaje, které se týkají jejího produktu, služby nebo vašeho jiného obchodního vztahu.

Pokud je Správcem vašich osobních údajů společnost ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., IČO: 60698101, se sídlem Bráfova tř. 1371/16, Horka-Domky, Třebíč, PSČ 674 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 14400 (dále jen “ČEZ ENERGOSERVIS“ nebo „Naše společnost“), podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete dále.