Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V průběhu našeho obchodního nebo jiného vztahu se mohou vyskytnout situace spojené s možným zpracováním některých vašich osobních údajů, které nebudeme moci využít pro konkrétní účel bez vašeho souhlasu. Může jít např. o některé druhy vašich fotografií, na kterých jste jednoznačně identifikováni, o hlasové nebo obrazové záznamy vaší osoby a bližší informace o vaší osobě. Naše společnost může mít zájem je využít zejména pro komunikační, propagační nebo školící aktivity.

O takových situacích vás budeme informovat samostatně a nabídneme vám možnost udělit naší společnosti souhlas s použitím vašich přesně vymezených osobních údajů pro konkrétně popsaný účel na předem uvedenou dobu. 

Bude jen na vašem svobodném rozhodnutí, zda nám navrhovaný souhlas udělíte, nebo se rozhodnete opačně. Uzavření ani trvání našeho obchodního vztahu není žádným takovýmto souhlasem pro výše uvedené účely podmíněno a nikdo vás nebude k jeho udělení jakýmkoliv způsobem nutit.

Vaše rozhodnutí samozřejmě můžete kdykoliv změnit a jakýkoliv udělený souhlas odvolat. Jak souhlas odvolat je uvedeno v části Chci odvolat souhlas.