Profil společnosti

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. od svého vzniku k 1. 4. 1994 zajišťuje na základě smluvních ujednání plánovanou a nahodilou údržbu turbín a generátorů 220 MW pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Skupina pracovníků zajišťující tyto činnosti je vytvořena z pracovníků se zkušenostmi s opravami turbín z klasických - tepelných elektráren i z období  výstavby a uvádění do provozu Jaderné elektrárny Dukovany. K dalším aktivitám společnosti patří plánovaná údržba a nahodilé opravy reaktorů, vysokonapěťových a nízkonapěťových elektromotorů, dieselmotorů havarijního napájení vlastní spotřeby a nízkotlakých i vysokotlakých kompresorů pro Jadernou elektrárnu Dukovany

Své zkušenosti pracovníci čerpají i z doby, kdy většina pracovníků ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. byla zaměstnanci údržby Jaderné elektrárny Dukovany a podílela se na zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu nejen turbín 220 MW včetně příslušenství, ale i dalšího zařízení jaderné elektrárny.